دوستداران تربیت
امیدوارم جهان به مرحله ای برسد تا بر اساس ان تربیت بتواند به سیاست جهت دهد .
فضای سیاسی:


برچسب‌ها: نظرات سیاسی من, فضای سیاسی
[ پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ ] [ 8:42 ] [ استاد جعفر دیناروند ]
موضوع سیاسی:


برچسب‌ها: نظرات سیاسی من, موضوع سیاسی
[ چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ ] [ 15:15 ] [ استاد جعفر دیناروند ]
علم سیاسی:


برچسب‌ها: نظرات سیاسی من, علم سیاسی
[ سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ ] [ 11:27 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

مفهوم سیاسی:یکی از مهم ترین بخش های هر علمی واژه شناسی آن است.شناخت معنای واقعی هر کلمه به خوانندگان و نیز نظریه پردازان این اجازه را می دهد تا آنچه واقعیت دارد را درک و استنباط نمایند.بدیهی است که در سیاست نیز چنین حالتی می تواند کمک دهنده ی بسیاری در نزدیکی افکار و برداشت ها شود.سیاسی یا سیاست در دنیای مخصوص به خود دارای معنایی یگانه است هر چند ممکن است در ساختن این معنا دقت های متفاوتی انجام گیرند.به طور مثال اینکه چند مفهوم از سیاست یا امثال آن برداشت شود بدیهی است اما این به معنای درست بودن همه ی آن ها نیست.

 


برچسب‌ها: نظرات سیاسی من, مفهوم سیاسی
[ دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ ] [ 11:53 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

مقدمه:نظریه پردازی در موضوعات مختلف یکی از تلاش های مثبت اهل علم برای شناخت مشکلات و نیز دیدگاه ها در جهت رشد و تعالی بشر است.این نکته که همه نمی توانند نظریه پردازی های دانشی نمایند و بیان خواسته ها با نظریه پردازی متفاوت است، وظیفه ی علما و دانشمندان هر مملکتی را سنگین تر می نماید.البته این بدان معنی نیست که همه ی نظریات قادرند تا حلال مشکلات باشند اما می توانند روزنه های امید را باز کنند.نظراتی که ممکن است در موارد خاصی با احتیاط باشند و نیز ایده هایی که شجاعت را زودتر از سایر موارد نمایش می دهند.

نیازهای آدمی در تشکیلات جوامع منعکس می گردند و اصولا پی بردن به زندگی جمعی برای گریز از نابودی و نیز ارضای درونی آدمی حقی است که همه به آن معترفند.ما نظرات مختلف را مهم می دانیم اما اولویت های خاص را نیز مد نظر قرار می دهیم.این واقعیت که نظریه پردازی کاری علمی و تخصصی است ما را بر آن می دارد تا با احتیاط بیشتری به این امر بپردازیم.استفاده از کلماتی مانند مصلحت و صلاح از جمله موانعی است که باعث توقف ارائه ی بعضی از حقایق می گردد.

نظریات سیاسی من بخشی از ایده های درونی و باوری در ارائه است.شاید سیاست را بتوان علمی بدون رقیب در عرصه ها دانست اما باوری شخصی است که ما آن را نمی پذیریم.نظریات سیاسی بخشی از دانش های بشری است که تنها برای پیشبرد کارها و البته تعالی و ترقی نوع بشر ارائه می گردند.سیاستی که در مفهوم و معنا ی واقعی مد نظر ماست و با برداشت های مختلف  افراد متفاوت است.

سیاست به معنای نوعی روش در اداره ی مجامع چه کوچک و چه بزرگ مطرح است و بدین سان می توان آن را راهی از میان انواع راه ها تلقی نمود.ما اعتقاد به این اصل که سیاست باید در خدمت بشر باشد را دنبال می کنیم و از معانی و مفاهیم متضاد دوری می جوییم.سیاست را نباید همراه با ترس و وحشت مطرح کرد.واژه هیا مانند همه ی کلمات درونی فرهنگ ها که با درست یابی می توان آن را در خدمت بشریت قرار داد.

در بعضی از برداشت ها سیاست نوعی زرنگی و زیرکی است.ما این را تنها شامل سیاست نمی دانیم.مگر نمی توان در علم و دانشگاه نیز زرنگ و زیرک بود؟ این مهم که انسان ها قادرند تا از گنجایش مغز خود بیشترین استفاده را برند محدود به علمی خاص نیست.این حقیقت که سیاست هم مانند همه ی شاخه های علم قادر است تا در خدمت مردم باشد ما را بر آن می دارد تا لایه های پوششی آن را کنار زنیم و اساس سیاست را مطرح نماییم.

سیاست از نظر ما تنها یک روش متکی به دانش است که قادر است مشکلات آدمی را در نوع اداره کردن حل و او را به سمت ترقی رهنمود نماید.در چنین فضایی است که سیاست مدار فردی خاص با اندیشه های ناصواب نیست.سیاست بدون توجه به رشد و تعالی نوع بشر ،کجروی در اداره است.قدرت طلبی در برتری جویی است که ما در نظرات خود هرگز آن ها را تایید نمی کنیم.

در معنای درست کلمه است که همه ی انسان ها می توانند سیاست مدار باشند.تنها تفاوت در نوع جامعه ای است که خود در آن قرار دارند و یا مسئولیت پذیرند.به طور مثال پدر در خانواده می تواند سیاستمداری قوی در جهت راهنمایی اعضا به سمت رشد باشد.پدر نمی تواند افراد خود را اعم از همسر یا فرزندان با زیرکی و ظرافت منحرف نماید.سیاست در چنین برداشتی جور و جفاست.سیاست تنها راه انتخابی است و همین گزینش است که تفکر را نیز مطرح می کند.

معنا یابی از سیاست در ارائه ی نظریات در هر مکان و زمان لازم و ضروری است.به طور واضح می توان گفت که نظریه پردازن بزرگ جهان را باید از نظر معنایی که از سیاست دارند، شناخت.تحلیلی که از این ایده ها می توان ارائه نمود نیز تابع همین وضعیت است.معنای سیاست باید قبل از هر ارائه ای مطرح و از این طریق است که ما معتقدیم سیاست مداران واقعی بسیار متفاوت از سیاست مداران جعلی است.


برچسب‌ها: نظرات سیاسی من, مقدمه
[ یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ ] [ 12:20 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

پایان سخن:نظرات اجتماعی بخشی از ایده های هر شخص در باره ی جوامعی است که یا خود در آن زندگی می کند یا اطلاعاتی است که از سایر جوامع دارد.زندگی اجتماعی انسان اساس این نظریات است و لذا هر شخصی می کوشد تا با تفکر خود آن را بازبینی نماید.بدیهی است که تفاوت های انسان در ابعاد مختلف می تواند بر تفاوت های موضوعی نیز تاثیر گذار باشد.گاه یک متخصص و زمانی یک با تجربه در این مورد بحث می کند.هر دو مهم و قابل احترامند.باید برای پیشبرد جوامع از هر دو شکل استفاده نمود.

ما نظرات خود را در قالب اجتماعات انسانی مطرح کردیم و بدیهی است که ما اجتماع را به هر موجود زنده ای اتلاق نمی کنیم زیرا اساس تشیکل آن ها غیر از تفکر و تعقل است و صرفا غرایز طبیعی عامل تشکیلاتی آن هاست.ما معتقد به اجتماعات انسانی هستیم و از همین منظر ایده های خود را مطرح نمودیم.

اساس کار ما بر رشد و تعالی آدمی بود و هیچ هدفی به جز آنچه بابت تشکیل جوامع در آن ها احساس نیاز می شد مد نظر قرار نگرفت.تشکیلاتی که جوهره ی آدمی مایه درونی آن است و انسان با اعمال خود آن ها را تایید و گاه با انحراف رد نموده اند.نظرات اجتماعی موضوعی قابل بررسی است و بر اهل علم است که در دو مورد اقدام نمایند.اول اینکه بر این نظرات بیفزایند و دوم اینکه پیگیر اثرات آن ها باشند.اصلاح جوامع در این دایره بسیار محتمل است.

این واقعیت که نمی توان تمام جنبه های اجتماع انسانی را یک باره مطرح کرد ما را بر آن می دارد تا الویت بندی های خاصی را انجام دهیم.نظرات اجتماعی تا زمانی که در دایره ی نقد و بررسی قرار نگیرند نمی توانند موفق عمل کنند.بدیهی است که پذیرش یا رد هر موضوعی بعد از تلاش های متخصصانه دارای بعد تعالی می شوند.به زبان ساده اگر نظرات رد هم شوند یک نوع موفقیت است زیرا رد شدن به معنای تایید خلاف آن است.

نظرات اجتماعی مجموعه ای از صیقل سازی فکر در موضوعات متنوع است.اینکه ادعایی از درست بودن باشد اصلا مطرح نیست اما این ادعا که از فیلتر فکر گذشته و احساس نیاز شده قابل قبول است.ما نظرات را برای تخریب جامعه یا افراد خاص ارائه ندادیم.شاید بعضی تصور کنند که در ابعادی از ارائه چنین برداشت هایی می شود اما ما این هدف را نداشته و مطمئنا در آینده نیز نخواهیم داشت.اساسا ما اهل درگیری نبوده و نیستیم واساس کار ما بر آرامش و آسایش است.

گرچه این بخش را سخن پایانی نامیدیم اما هرگز به معنای پایان سخن در مورد اجتماعات انسانی نیست.ما این را نقطه ای آغازین برای پیگیری می دانیم و به زبان مشخص جرقه ای برای شعله ی علمی بر می شماریم.نظراتی که دارای شکل های متفاوتی بودند و باعث تفکر و تعقلی پیشرو در افرادی مشخص گردیدند.ما از باب توجه خوشحالیم اما راضی بدان نیستیم.رضایت ما زمانی است که عملا به پیشرفت های محسوسی دست یابیم و این مهم قابل دسترسی است کافی است همتی باید و امیدی شاید و بدین شکل است که نظرات اجتماعی اساسی برای رفتارهای درست بعدی خواهند شد.

با پایان سخن در مورد اجتماع انسانی موقتا موضوع در نگارش متوقف می گردد اما این به معنای اتمام کارهای علمی نیست.نظرات در مورد سایر موضوعات انسانی فراوانند و لذا پرداختن به هر یک می تواند بابی جدید در تفکرات ایجاد نماید.باید در این باره حساس بود و نیازهای آدمی را شناخت و در آن دایره به نظریه پردازی پرداخت.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, پایان سخن
[ شنبه سی ام آبان ۱۳۹۴ ] [ 9:13 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

مخترع اجتماعی:انسان با توجه به رشد و استعدادی که دارد به طور مستمر به نیازهایی جدیدی دست می یابد.نیازهایی که لازمه ی به وجود آمدنشان تغییرات درونی جوامع و نیز بالا رفتن انتظارات آن هاست.در این میان تایید نیازها امری طبیعی تلقی می گردد و پذیرش واقعیات راهی برای پاسخگویی در نظر گرفته می شود.این واقعیت که نیازها متنوع و مختلفند و از یک جامعه به جامعه ی دیگر متفاوت می گردند ما را بر آن می دارد تا سرعت تغییرات اجتماعات انسانی را نیز مانند هم ندانیم.بسته به بافت اجتماعات همیشه تغییرات متنوع خواهند بود.

این واقعیت که باید منتظر تغییرات خواسته ای بعد از هر رشدی باشیم این امر را مستحکم می کند که برآورد آن ها هم نیازمند به فعالیت هایی خاص است.نیاز ها بروز می کنند و در کنار آن چاره اندیشی ها هم شکل و شمایل می گیرند.شاید این یک نکته ی منفی برای انسان باشد که منتظر دست یابی به برآورد نیازها را تصادفی بیند.رفع نیازها نباید بدون تفکر و اندیشه صورت گیرند.اندیشمندی در کنار تغییر خواهی امری مسلم و علمی می باشد.

شکل های مختلفی برای رفع نیازها در تفکرات انسان هاست.گاه وضعیت موجود را تغییر دادن امری برای رفع تلقی می گردد که اصطلاحا کشف گفته می شود.آدمی از آنچه دارد شکلی جدید می سازد تا به این امر کمک کند.کاشفان جامعه در این میان نقشی اساسی دارند و برآورد نیازها را انجام می دهند.در بین افراد دلسوز و متفکر باید جایی برای مخترعان باز شود.کسانی که با مشاهده ی نیازها در فکر رفع علمی آن هستند.

مخترع اجتماعی به فردی گفته می شود که با تفکر و اندیشمندی خود وسیله ای جدید که قبل از آن نبوده است را می سازد تا نیازهای آدمی را رفع و آسایش او را رقم زند.او کاشف نیست که از وضعیتی که موجود است وسیله ای تازه بسازد بلکه فردی است که وسیله ی ناموجود را ارائه می دهد.به طور مثال فردی که اتوموبیلی را با سرعت بیشتر از حال می سازد مخترع نیست زیرا چیز جدیدی را به ارمغان نیاورده است بلکه تغییراتی در داشته ها انجام داده است.

مخترع اجتماعی همیشه به وسیله سازی ختم نمی شود.ایده های جدید و غیر مرتبط با قبل از جمله اختراعاتی است که فرد می تواند داشته باشد.به طور مثال این ایده که انسان می تواند در مریخ زندگی کند یک اکتشاف نیست بلکه نوعی اختراع نظریه است که قابل بررسی می باشد.در زمینه های مختلف مانند قوانین نیز همین مسئله قابل قبول است.اختراعی مانند حذف زندان ها و جانشینی وسیله ای تازه که قبل از آن نبوده را اختراع اجتماعی گویند.

ما اعتقاد به مخترع اجتماعی را به این دلیل مستحکم می دانیم که آدمی دارای قدرت وسیعی در ناحیه ی مغز است که تا به امروز به ان صورتی که باید و شاید از آن استفاده نکرده است.قدم زدن انسان در فضا و در هوا حرف تازه ای است.اینکه فردی راهی برای این کار نشان دهد و از وسایلی مانند انواع هواپیماها استفاده نکند و صرفا مانند راه رفتن روی زمین به وقوع بپیوندد اختراعی اجتماعی محسوب می گردد.

مخترع اجتماعی لفظی است که تا امروز کمتر کاربرد داشته است.باید این امر را جدی گرفت.ما معتقدیم که پرندگان زبان تکلمی دارند اما حروف آن کدامند و چگونه می توان با ساخت آن ها با سایر موجودات رابطه برقرار کرد امری است که نیاز به اختراع دارد.اختراع زمانی روی می دهد که زمینه ی تفکر موضوعی وجود داشته باشد.مخترع اجتماعی را باید واقعیتی پذیرفتنی دانست تا بدان سان بتوان به آن دست یافت.مخترع اجتماعی افرادی مانند افلاطون هستند که شکل های جدید از شهر و زندگی آدمی را مطرح کردند اما هرگز به واقعیت تبدیل نگشتند.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی کمن, مخترع اجتماعی
[ جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 0:17 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

مبتکر اجتماعی:تشکیلات جامعه تابع وضعیت فکری و تعقلی اعضای خود است.جامعه ی اولیه به دلیل عدم استفاده از قدرت فکری و عقلی خود و یا جبری که وضعیت برایش ایجاد کرده است در موقعیت مطلوبی قرار ندارد.افرادش ساکن و فعالیت هایشان در حد رفع نیازهای معیشتی است.در برابر جوامع پیشرفته با استفاده از اندیشه های خود زمینه های رشد و تعالی را ایجاد می کنند و هر روز تفکری جدید را ارائه می نمایند.آن ها با تلاش های خود موضوعات تازه ای را برای رفع نیازهای اساسی رو می کنند.جامعه ی بشری قابلیت تعالی سازی را داراست.

ابتکار در جامعه ی انسانی بنیانی قوی دارد.آدمی از این نظر که دارای توانایی های خاصی است که برتری او را بر سایر موجودات رقم می زند،قادر است تا با استفاده ی از آن ها راه های تازه ای را برای حرکت ایجاد کند.ابتکار یا حرف تازه از جمله ی این فعالیت هاست.جامعه ی انسانی می تواند با نظرات خود کلام هایی را بیان دارد که تازه و نو هستند.این به معنای پویایی جامعه است.فرد ابتکار دهنده را مبتگر گویند.

منظور از مبتکر اجتماعی فردی است که با استفاده از قدرت اندیشه و به کارگیری آن مطالبی را بیان می دارد که تا امروز از آن ها گفته نشده است، فعالیت هایی انجام می دهد که قبل از آن بدین شکل نبوده اند، طرح هایی ارائه می دهد که وجود نداشته اند.روش های او همه تازه و نوست.برای او تقلید از دیگران نوعی عقب گرد است و لذا با تکیه ی بر اندیشه ی خود می کوشد تا افکاری تازه به وجود آورد و البته که چنین فعالیتی برای کشاندن جامعه به سمت تعالی است.

مبتکر اجتماعی کوشنده ای ویژه است که سعی می کند وضعیت موجود را تغییر دهد.اساس تفکرات او حرکت است و بنیان اهداف او تحول می باشد.برای او تازگی امید می آورد و راه حل های امیدورانه ای را ایجاد می نماید.افکار او همیشه صیقل داده اند و می کوشد تا تازگی و طراوت را در درون جامعه ی خود حفظ کند.حرف تازه خریدار دارد و او به این اصل معتقد است.

مبتکر اجتماعی مخترع نیست و این را باید اساسی برای ساختن بدانیم.او از وضعیت موجود ناراضی است و از همین امکانات استفاده می کند تا تازه هایی را ارائه دهد.بر این اساس او متفکری والاست.هر مبتکری در درون جامعه این چنین است.البته واقف به موانع نیز هست.کسانی با او مخالفند که تغییرات را نمی پذیرند و البته نیک می داند که خفتگان از بیداری چندان راضی نیستند و موفقیت را در خواب عمیق می بینند زیرا در آن شکل است که دردی احساس نمی کنند.

باید مبتکران را خدامی مخلص نامید.ما اعتقاد داریم که جامعه ای موفق است که زمینه های ابتکار سازی را مهیا نماید.گرچه بسیاری از افرد نمی توانند مبتکر باشند اما می توانند این موفقیت را مهیا سازند به طوری که دیگرانی که می توانند ایجاد نمایند.این مسئولیت بیشتر متوجه ی رهبران اجتماعی است.آن ها وضعیت جامعه را می بینند و سکون را سمی مهلک بر می شمارند لذا برای رفع موانع وشادابی ابتکار را مهم می دانند.

مبتکر اجتماعی شاداب کننده ی جوامع بشری است.او تازگی را برای روجیه دادن به افراد و امیدواری به آینده وسیله ای حیاتی بر می شمرد.ما شادی و سرحالی اجتماعات انسانی را با ابتکار در ارتباط می دانیم.باید تغییرات را بر اساس ابتکارات جدی گرفت و برای محقق شدن آن کوشید.مبتکر اجتماعی فردی مفید و قابل قبول در اجتماعات انسانی است.باید برای توسعه ی آن ها وافزودن به جامعه تلاش کرد.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, مبنتکر اجتماعی
[ پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴ ] [ 14:36 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

مصلح اجتماعی:در جامعه انسانی افرادی وجود دارند که بسیار متفاوت از سایرین هستند.افرادی که به طور مثال دانشمند یا مخترع نامیده می شوند و تاثیرات عملکردی آن ها فراوان وقابل قبول است.کاشفان بزرگ در طول تاریخ را می توان در زمره ی این نوع افراد خاص قرار داد.بدیهی است که تفاوت اجتماعات انسانی با سایر حیوانات در همین موارد است.جمع گرایی برای رسیدن به رشد بالا و تعالی بیشتر از ماهیت درونی انسان هاست.ما نقش اجتماعی را در این میان مهم می دانیم و بر اساس آن می توانیم ارزیابی های خود را بیان داریم و این اساسی انسانی است که همه به آن معترفند.

در نگاهی ویژه به جوامع گذشته و حال می توان به این حقیت رسید که ماندگاری بسیاری از اجتماعات و یا اضمحلال آن ها معلول رویدادهایی است که به عنوان تجربه قابل سرایت به سایر جوامع آینده است.جوامعی که با رهبری های خاص فرد یا گروهی مشخص مراحل مختلف موفقیت را طی کردند و امروز با نام تمدن و پیشرفت شناخته می شوند و در کنار آن جوامعی که اثری از آن ها نیست و تنها نامی و نشانی نه چندان مطلوب از آن ها باقی مانده است.

نقش افرادی معین که با رهبری های خود جمع مورد نظر را به سمت اهدافی متعالی رهنمود نمودند.در این میان باید رهبری را تنها جزئی از نام آن ها تلقی کرد و بهترین واژه برای این نوع افراد"مصلح" بودن است.مصلح اجتماعی به فردی اتلاق می شود که ضمن آماده نمودن مسیر حرکت جمع انسانی، بهترین نوع آن را در برابر قرار می دهد و ملاک اصلی برای گزینش را ماهیت درونی انسان ها می داند.اهدافی که تنها با ماهیت و جوهره ی آدمی در تطابق هستند واجازه ی ورود به هر طریقی را نمی دهد.

مصلح اجتماعی دارای تفکراتی نوع دوستانه است و بر اساس همین تفکر است که هیچ گاه به دنبال منافع شخصی نیست.او خود را متعلق به انسانیت می داند و در صدد است تا انواع موانع را از پیش روی بردارد.او برای خود چیزی نمی خواهد و اصولا تفکرش چنین اجازه ای به او نمی دهند.او انتخابگری ماهر در شیوه های انسانی است که با هر نوع ظلم و ستم مخالف است.او با همنوعان خود صمیمی و با موارد غیر انسانی در تضاد است.

او مانند رهبر نیست که رسیدن به اهداف را اصل بداند بلکه اهداف خاص و انسانی را مد نظر قرار می دهد.او با رفتارهای خود جامعه را رشد می دهد و نوع دوستی و بشر خواهی را اساسی برای موفقیت می داند.برای او ماهیت آدمی قابل دسترسی است و عمل کردن به آنچه حقیقت انسانی نامیده می شود اساسی است.مصلح اجتماعی انسانی وارسته است که خود را تنها در خدمت انسانیت می بیند.برای او نام و نشان مهم نیست و مقام دوستی سمی مهلک می باشد.بنابراین باید پذیرفت که اگر رهبران در جوامع بشری فراوانند اما مصلحان بسیار اندکند.شاید دادن لفظ مصلح به پیامبران به همین دلیل باشد.

در نگاهی خاص می توان مصلحان جامعه را از وسیع به محدود نیز تقسیم بندی کرد.به طور مثال یک پدر می تواند مصلحی برای جمع خانواده ی خود باشد.او ضمن رهنمود کردن افرد خانواده، آن ها را به سمت اهدافی انسانی و دلسوزانه رهنمود می نماید.برای او رسیدن به هر هدفی جایز نیست و حفظ ارزش های آدمی برای اعضا لازم می آید.مصلح اجتماعی در مسئولیت پذیری خود گستردگی را نیز می پذیرد.بسیاری از مصلحان اجتماعی رهبران یک کشورند.

مصلحان اجتماعی در نقش پذیری خود به دنبال جامعه ای ایده آل هستند.جمعی که در آن صفا و صمیمیت غالب باشد.ماهیتی که  اساس آن در درون آدمی است و بنابراین می تواند رشد و تعالی فردی و جمعی را ایجاد کند.ما مصلح اجتماعی را لازمه ای حیاتی برای نوع بشر می دانیم که گاه با رهبری یکی گرفته می شود.هر مصلح اجتماعی می تواند رهبر نیز باشد اما هرگز هر رهبری مصلح نیست.شاید این عبارت درست تر باشد که هر مصلحی رهبر است اما بعضی رهبران مصلح می باشند.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, مصلح اجتماعی
[ چهارشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۴ ] [ 13:53 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

رهبر اجتماعی:زندگی جمعی روشی است که بسیاری از موجودات زنده برگزیده اند و یا بر اساس غریزه تابع آن شده اند.بدون شک در درون چنین روشی منافعی نهفته است که می تواند به تمام اعضا سرایت کند.زندگی جمعی آهوان در جنگل و نیز فیل ها در مکان های مختلف از جمله واقعیاتی است که مورد تایید زیست شناسان و علمای این علم قرار گرفته است.گریز از آن برابر با نابودی و از بین رفتن است.در این میان جمع گرایی انسانی دارای تفاوت های فاحشی با سایر موجودات زنده است.

انسان زندگی اجتماعی را بر اساس تفکر و تعقل بر می گزیند و ادامه می دهد.تعیین نقش ها برای هر یک از اعضا حاصل چنین تفکری است.هر عضوی از جمع دارای محدوده ی وظایفی است و استمرار آن بسته به اجرای درست نقش هاست.در زندگی خانوادگی فرزند دارای نقشی است که با مادر متفاوت است و نیز پدر وظایفی را داراست که مادر ندارد.جمع گرایی به شکل های مختلف اعم از وسیع یا کوچک این ماهیت را دارد و تنها تفاوت در گستردگی کار است.

از طرف دیگر جمع نیازمند به راهنمایی و همفکری است.درست است که توانایی های آدمی این قدرت را به او می دهد که در مواقع ضروری از اندیشه ی خود استفاده کند اما این زمانی است که تصمیمات فردی مد نظر باشند.بسیاری از تصمیمات جمعی نیازمند به همگرایی است که باید نقش راهنما در این میان تعیین گردد.اجتماعات انسانی بدون رهبری سرانجامی نخواهند داشت و جالب اینکه تمام اعضا و به صورت طبیعی آن را انجام می دهند و تنها مشکل انتخاب فرد شایسته است.

رهبر اجتماعی به فردی اتلاق می شود که با عملکرد خود جمع را به سمت اهداف از پیش تعیین شده ی انسانی رهنمود می نماید.فردی است که دارای قدرتی برتر در بعضی از موارد است که همراه با اندیشه ی کارساز قادر است تا جمع مورد حمایت خود را به سمت نقاط معین راهنمایی کند.رهبر اجتماعی نقشی برتر جو ندارد و تنها تعهد بیشتر و احساس تعلق بالاتر او را از سایر افراد مجزا می کند.سایرین برای او احترام قائل هستند و با این نگرش او را مورد تایید قرار می دهند.

رهبر اجتماعی از یک نظر نیز نمی تواند مانند سایرین باشد.تساوی افراد در توانایی های انسانی عاملی مهم برای انتخاب این وظیفه است.به طور مثال کسانی که دارای صبر و تحمل بالاتر هستند بهتر می توانند در انتخاب درست موفق باشند.این رفتار از کسی که عجول و تابع احساسات است قابل دسترسی نیست.رهبر اجتماعی هدایت کننده و نجات دهنده ی جمع از خطرات و مصائب است.شاید بتوان این واژه را از نظرهایی مقدس نیز شمرد زیرا مسئولیت پذیری برای فردی که می تواند خود را تنها مورد خطاب کند و مسئولیتی محدود داشته باشد،بسیار راحت تر خواهد بود.

رهبر اجتماعی فردی است که نسبت به همه ی افراد عضو دارای تعلق خاطر است.برای رسیدن به این ماهیت باید خود را با پایین ترین افراد در تساوی بیند.این واقعیت که رهبر اجتماعی نمی تواند وضعیت ظاهری بهتری از سایرین داشته باشد ما را بر آن می دارد که او را یکه بدانیم.باید در مورد رهبری موارد دیگری نیز بیان شوند که ما به شدت به آن ها معتقدیم.واقعیاتی که حقیقت دار نیستند.

رهبری اجتماعی در بسیاری از جوامع امروزی تنها برتری جویی است.نوعی تحمیل است که اعضا بدان دل می بندند.رهبر اجتماعی در وظایفی محدود خود را مقید می داند و لذا برای اثبات قدرت خود، وضعیت معیشتی بهتری دارد و این با اصل رهبری در تضاد است.نکته دیگری که می توان بیان داشت مربوط به جهت دهی است.رهبری باید افراد را به سمت نقاط انسانی رهنمود نماید اما همیشه این اتفاق روی نمی دهد.به طور مثال رهبر یک گروه مافیایی از نظر معنایی رهبر است اما از نظر جهت مورد تایید نیست.از این نظر که جمع را به سمت اهدافی هدایت می کند درست است اما از این نظر که نباید به هر هدفی منجر شود اشتباه است.پس رهبری نمی تواند همیشه درست عمل کند.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, رهبر اجتماعی
[ سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ ] [ 19:17 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

سیاست اجتماعی:اجتماع انسانی نیاز به استمرار و حرکت دارد.این مهم برای برآورد نیازهای آدمی ضروری است.نگاه به این موضوع شامل انواع مختلفی از اجتماعات انسانی از کوچک ترین آن یعنی خانواده تا بزرگ ترین یعنی جامعه ی بشری قابل تعمیم است.حرکت به سمت منظورهای انسانی و رسیدن به رشد و تعالی اساس این حرکت را تشکیل می دهد.ما اعتقاد به این مطلب را بسیار جدی می دانیم و معتقدیم که هر نوع حرکتی برای استمرار جامعه ی بشری مورد قبول نیست مگر اینکه ذات آدمی را پاسخگو باشد.

برای ادامه ی کار اجتماعات بشری و در واقع زنده بودن بشر و نسل های بعدی نیاز به اداره کردن است.آدمی اجتماعات را خود می سازد و اوست که استمرارش را رقم می زند.بنابراین انسان مسئول مستقیم چگونگی استمرار است و اضمحلال و از بین بردن را نیز خود رقم می زند مگر در یک مورد و آن مشیت الهی است که مافوق انسان هاست.ما هر آنچه را که غیر مشیت می دانیم به انسان مربوط می کنیم و امیدواریم که نوع بشر نیز این حقیقت را درک کند که هر موفقیت یا عدم آن را انسان ها می نویسند و تایید می کنند.

اداره کردن اجتماعات بشری به دست آدمی مبین این حقیقت است که توانایی های آدمی در این رابطه دخیل است.بدون تفکر و تعقل نیز می توان جوامع را پیش برد اما استمراری که همراه با عقب گرد و رسیدن به دون حیوانی است که بدون شک آدمی به عنوان جوهره ی داشته ها آن را نمی پسندد.ساست نیاز است و روش های خاص مورد احتیاج برای پیشبرد کارهاست.

سیاست اجتماعی به آنگونه رفتارهای گزینه ای انسان اتلاق می شود که با وجود آن ها جامعه ی انسانی به سمت منظورهای اساسی حرکت کرده و رشد و تعالی خود را رقم می زند.بدیهی است که معنای سیاست در این رابطه هر نوع رفتاری نیست کمااینکه قابل دسترس نیز می باشد.سیاست اجتماعی گزینه های انتخابی و گذشته از فیلتر فکر و عقل که به صورت عملی و به منظور پیشرفت جوامع اجرا می شوند.سیاست اجتماعی می تواند شامل انواعی از تصمیمات درست و غلط نیز باشد اما از نظر انسانی نوعی قابل قبول است که با جوهره ی آدمی در ارتباط باشد.

ما سیاست اجتماعی را مجموعه ای از روش هایی می دانیم که قبل از تبدیل شدن به طرق قابل دسترس از طرق علمای خاص و مسئولین انتخاب شده ،تدوین می شوند و با تصمیمات جمعی به عمل تبدیل می گردند.این سیاست به منظور استمرار درست اجتماع انسانی اتخاذ گشته و یاوری برای نشان دادن راه و منطق اساسی آدمی برای رسیدن به رشد و ترقی است.سیاست اجتماعی نمی تواند با انتخاب یک شخص یه وجود آید و خرد جمعی از خصلت های اساسی آن است.

روش هایی مانند دروغ و نیرنگ و یا کلاه برداری برای رسیدن به منظورهای فردی یا گروهی سیاست اجتماعی محسوب نمی شوند زیرا در اختیار انسان قرار ندارند و تنها گروه کوچکی را پوشش می دهند که در نتیجه با ذات کل جامعه ی بشری در تضاد می باشد . سیاست اجتماعی تنها در خدمت انسان بوده و نیازی اساسی برای رسیدن به تعالی نوع بشر است.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, سیاست اجتماعی
[ دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴ ] [ 14:37 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

امنیت اجتماعی:آدمی از این نظر اجتماعی است که در درون آن احساس آرامش و آسایش می کند.تشکیل خانواده نیز به همین منظور صورت می گیرد و فردی شدن برای او مانند تک ماندن در سختی هاست.آدمی نیازهای خود را بدین شکل برآورده می سازد که شاید مهم ترین آن ها تشکیل اجتماعات انسانی باشد.ما اعتقاد بدین داریم که نیاز اساسی آدمی در زمانی بروز می کند که با نبود آن مواجهه می شود.به طور مثال نیاز به سلامتی برای بسیاری تنها یک شعار است اما به محض بیمار شدن، آن را بسیار مهم برمی شمارد و تلاش می کند تا حفظ کند.

امنیت ،آسودگی خاطر برای ادامه ی زندگی است.آرامش و آسایشی که نیاز درونی اوست و کمبودش بر هم زننده ی تعادل زنده بودن است.امنیت اجتماعی به حالتی در فرد یا جمع اتلاق می گردد که بر اساس آن فرد بدون دغدغه ی خاطر و یا آسایشی خاص به آینده ی روشن و موفق خود امیدوار می گردد.اینکه میان امنیت و امید رابطه است کلام درستی است.

ما اعتقاد داریم که امنیت نیازی درونی است اما آن را به یک شکل قابل تحقق نمی دانیم و در عین حال معتقدیم که امنیت دارای یک شکل و شمایل نیست.در این رابطه اولویت بندی های امنیتی نیز مهم می باشند.شاید بهترین نوع از برخورد با این نیاز اساسی موضوع بندی آن باشد.به طور مثال امنیت جانی با اقتصادی بسیار متفاوت است گرچه به هر دو نیاز می باشد.امنیت از اینکه باید باشد بنیانی درست و منطقی است.

امنیت را می توان از زوایای مختلفی دید که متاسفانه تبدیل شدن آن به یک نوع خاص و آن هم سیاسی معمول شده است.درست است که این نیاز بسیار مهم و حیاتی است اما نباید بهانه ای برای گرفتن سایر امنیت ها باشد.گرانی امنیت اقتصادی و روانی افراد را بر هم می زند.اگر جنگی روی دهد این مهم هم روی می دهد.از این نظر است که بسیاری از سیاستمداران جهان برای توجیه انواعی از کمبودهای امنیتی برآورد اساسی ترین را مطرح می کنند.

اگر از جنبه ی علمی به امنیت نگریسته شود تفسیرهای درست تری قابل تصور می باشد.اینکه علم می گوید که امنیت لازمه ی وجودی آدمی است کافی است تا انواع آن را مورد مطالعه قرار دهیم.در چنین شکلی هیچ امنیتی بدون بررسی نخواهند ماند.بررسی های معمول برای تمام امنیت ها قابل اجرا بوده و تلاش رهبران هر مجموعه بر آورد تمام آن هاست.

به طور مثال در جمع خانواده ،پدر یا مادر تنها به فکر امنیت جانی فرزندان نیستند بلکه می کوشند تا به انواع بیماری ها مبتلا نشوند و از نظر اقتصادی نیز در وضعیت متعادلی باشند کمااینکه زمینه های روانی و روحی متناسب را نیز از نظر دور نمی دارند.امنیت به هیچ عنوان تک نیست که قابل رفع شدن نیاز آدمی باشد.

در این زمینه پرداختن به چگونگی تامین امنیت نیز امری مهم تلقی می گردد.امنیت تنها زمانی می تواند اساسی و حقیقی باشد که با جوهره ی آدمی در رابطه ی مستقیم باشد.به طور مثال ایجاد ترس و وجشت در دیگران برای به دست آوردن امنیت ،امری غیر انسانی و در عین حال مخالف با ذات آدمی است.امنیت نیازی انسانی است که تنها از طریق روش های انسانی قابل قبول می باشد.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, امنیت اجتماعی
[ یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ ] [ 14:29 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

ظلم اجتماعی:انسان موجودی اجتماعی است و بر اساس توانایی های خود قادر به رفع مشکلات خویش است.بسیاری از انسان ها این چنین هستند اما افرادی یافت می شوند که با استفاده از دیگران می خواهند مقاصد خود را موفق جلوه دهند.آن ها در تلاشند تا پله های ترقی را به هر شکل ممکن طی کنند.همین معنا باعث می شود تا ضمن تلاش سعی نمایند تا از دیگران نیز مایه گذارند.اگر در جمعی هر کس بر اساس توانایی های خود برداشت نماید به معنای توازن و عدالت طلبی است که اساس پیشرفت کشورها و جوامع مختلف است.

آن هایی که بر گرده ی دیگران سوار می شوند، بر زیر دستان خود جفا روا می دارند.در واقع می توان عدم توازن را بی عدالتی نامید که ما آن را با واژه ی "ظلم" بهتر معرفی می کنیم.ظلم اجتماعی به آنگونه جفا ها گفته می شود که بر اساس آن افرادی می کوشند تا زیاده خواهی هایی را داشته باشند و سهم خود را قانع ندانند و از دیگران تغذیه کنند.ظلم به معنای فشارهای مضاعف به دیگران به بهای سبکی بر خود تلقی می گردد.ظلم اجتماعی را نمی توان رویدادی زود گذر تلقی کرد بلکه جریانی است که همیشه در تاریخ بوده و هست.

ظلم اجتماعی در تمامی جوامع قابل تصور است.این مورد از گروه ها گرفته تا خانواده و مدارس قابل تغییر است.ظلم یک معلم به دانش آموز با عدم تدریس و بی تفاوتی نسبت به آن آغاز می گردد.کلاس های خصوصی یک معلم در خانه به دلیل کمبود حقوق قابل توجیه نیست.همین معلم در خانه زیبا درس می دهد اما در آموزشگاه بی رمق و بی حال است.طبیعی است که ظلم در شرع حرام می باشد.

ظلم در دو مورد خاص به آشکار و پنهان تقسیم بندی می شود.ما این نوع تمایز را بهتر می دانیم.ظلم های آشکار خطرات کمتری دارند زیرا مظلوم از ظالم اگاه است و می تواند دفاعی برای خود محقق سازد اما نوع پنهان آن موریانه وار است و اجازه ی شناسایی نمی دهد.جالب اینکه بسیاری از ظالم ها خودنمایی های عدالت طلب دارند و آشکارا از ظلم و تعدی می نالند در حالی که خود عاملی مهمند.

ظلم اجتماعی را می توان از زوایای دیگری نیز نگریست.به طور مثال ظلم موضوعی قابلیت بررسی دارد.موضوعاتی که باعث ایجاد ظلم می شوند را می توان در این چارچوب قرار داد.ظلم اقتصادی یکی از این موضوعات است.کسانی که آشکارا احتکار می کنند و به زعم خود نوعی زرنگی را دارا می باشند، ظالم ترین نوع را تشکیل می دهند.آن ها قابل تنبیه هستند و در بعضی از ضوابط کشورها قابل مرگند.بنابراین این موضوع انسانی و شامل نوع بشر می شود و لذا مجرمیتی در حد مرگ دارد.

ظلم اجتماعی از نظر گستردگی نیز به دو شکل فردی و جمعی تقسیم می شود اما ما از همه مهم تر را جمعی می دانیم.عیب این نوع از ظلم آن است که قابلیت لمس کمتری دارد.به طور مثال گرانی ظلمی جمعی است که شامل گروه وسیعی از مردمان کشور است اما به دلیل همراهی جمع ،کمتر اثرات احساسی یک دست دار . افراد ندار و دارا دارای احساس متفاوتی می گردند.ظلم زمانی بهتر آشکار می گردد که دارای تاثیرات مشابهی بر دیگران باشد.

شاید خطرناک ترین و بی رحم ترین ظلم ها سیاسی باشد.حالتی که در آن مرگ و زندگی هیچ مخالفی دارای ارزش نیست.مهم ماندن جمعی است که بر دیگران حکومت دارند.این مهم در تمام کشورهای جهان قابل تصور است.کشورهایی که خود را مترقی و آزاد اندیش می دانند در این زمینه پیشرو هسستند.ظالم ترین افراد سیاسی ترین آن هاست.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, ظلم اجتماعی
[ شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۴ ] [ 9:38 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

عدالت اجتماعی:جوامع بشری به شکل های متفاوتی قابل استمرارند.گاه با سختی ها می سازند و زمانی در آسایش می مانند.این از ماهیت اجتماعات بشری است که چگونگی حرکات خود را تعیین کنند و بر اساس آن ها انجام وظیفه نمایند.این چنین انتخابی باید مورد تایید همه باشد و در غیر این صورت با چالش های بزرگی مواجهه خواهد شد.اجتماع انسانی همیشه مدیون رفتارهایی است که با ماهیت درونی آن سازگاری داشته باشد که یکی از مهم ترین آن ها عدالت طلبی است.

عدالت اجتماعی به آنگونه فضایی اشاره دارد که توازن و مساوات به قدر را مد نظر قرار می دهد.این فضا دارای جنبه ی انسانی است و با جوهره ی آدمی در ارتباط مستقیم است.عدالت اجتماعی مانند توازن در کشتی عمل می کند که اگر این ویژگی وجود نداشته باشد کمترین طوفان آن را واژگون می کند.بسیاری از تضاد ها و تصادم هایی درونی اجتماعات از کاهش یا نبود عدالت ناشی شده و می شوند.

ما توازن اساسی در اجتماعات را از عدالت می دانیم و همیشه این فرض را که جامعه ی فاقد آن به سمت هرج و مرج و حیوانیت می رود را با خود حمل می کنیم.عدالت در درون آدمی جایگاهی مقدس دارد و همیشه این چنین است که انسان عدالت خواهی را نه تنها برای خود بلکه سایر موجودات را نیز مد نظر قرار می دهد.عدالت اجتماعی اهرمی قوی برای نگه داشت استمرار جوامع است.

ما به جد این مورد را در باره ی نوع انسان اصل می دانیم و معتقدیم حتی آن هایی که با عدالت خصومت دارند نیک می دانند که با ماهیت درونی خود مقابله می کنند و گرچه مرور زمان آن را به عادات تبدیل می کند اما هرگز از درون حذف نمی گردد.عدالت اجتماعی نهایت موفقیت آدمی در ابتدای تشکیل جوامع بوده و استمرار موفق آن نیز بدان وابسته است.

عدالت اجتماعی خواسته ای طبیعی برای انسان هاست و کسانی که به شکل های مختلف در برابر اجرای آن ایستادگی می کنند هرگز موفق نخواهند شد.عدالت توازنی لازم و ضروری برای نگه داشت است و بدون آن تلاطم های جامعه روی خواهند داد .نتیجه حذف عدالت از جوامع برابر با واژگونی و سرنگونی آن خواهد شد.عدالت اجتماعی وزنه ای قوی برای پاسداری از ارزش های انسانی است.

بعضی تصور می کنند که عدالت اجتماعی تساوی در جامعه است.این باور غلطی است.در بسیاری از موارد عدالت ناتساوی است.به زبان ساده برای به دست آوردن عدالت نباید به دنبال وزن کشی بود بلکه توان و واقعیت فرد یا جمع مورد نظر باشد.تساوی در مواردی باعث نوعی اجحاف بر فرد می گردد.به طور مثال این عدالت نیست که زن ها مانند مردها سنگینی کار را تحمل کنند کمااینکه این عدالت نیست که مردها مانند زن ها از عواطف قوی برخوردار باشند.هر یک در جایگاه خود دارای توازن است و معنای عدالت نیز همین است .

عدالت اجتماعی در درون جمع انسانی دارای معنا و مفهوم است و ممکن است در دنیای حیوانات این معنا را نداشته باشد.به طور مثال شکار یک بچه آهو ممکن است برای ارزیابی ما نوعی توحش باشد در حالی که در دنیای طبیعت نوعی توازن سازی است.عدالت اجتماعی قابلیت ارزیابی تنها در درون جوهره ی آدمی را داراست.به زبان ساده عدالت اجتماعی زمانی قابلیت پذیرش دارد که اساس آن انسانیت و آدمیت نوع بشر باشد و در غیر این صورت عدالت محسوب نمی گردد.

یک نکته ی مهم در عدالت اجتماعی از نظر ما گستردگی آن است.این معنا که عدالت در یک نقطه مجتمع نمی شود را باید اساسی برای ارزیابی تلقی کرد.عدالت اجتماعی دارای موارد بسیاری است که از نظر ما نقاط متفاوت و مختلف نامیده می شود.در اقتصاد، خانواده، درآمد، رفتار، فکر، عقل، هوش،جنگ،صلح و امثال آن قابلیت ارتباط را داراست.عدالت اجتماعی را باید یکی از دغدغه های آدمی در طول تاریخ دانست.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, عدالت اجتماعی
[ جمعه بیست و دوم آبان ۱۳۹۴ ] [ 12:51 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

بی اعتمادی اجتماعی:پذیرش یا رد کردن هر موضوعی بسته به نوع تفکر افراد متفاوت است.بدون شک یکی از دلایل قبول نظریه تکیه بر فرد نظر دهنده است.شخصیت و منش او همراه با رفتار و عملکرد ،ملاک هایی برای پذیرش آن محسوب می شود.در اجتماع هم همین حالت حکم فرماست.جامعه ی انسانی بدون اینکه مواردی را مورد نقد قرار دهند با توجه به شناختی که از طرف مقابل یا مجموعه ی مربوطه دارند نسبت به قبول آن اقدام نموده و عمل می کنند.همه ی انسان ها تدوین کننده ی قوانین نیستند اما اجرای آن را حداکثر مردم انجام می دهند.این یعنی چیزی فراتر از زور و اجبار است.

در اجتماع اعتماد به انواعی از رفتارها باعث تکرار آن ها می شود و بدین سان یکپارچگی تلاش ها و نیز همدلی ،نتیجه ی چنین تکرار ی می گردد.مردمی که همدیگر را قبول داشته باشند از شک و تردید فاصله می گیرند و لذا هر آنچه را که دیگران صلاح می دانند انجام می دهند.اعتماد در این رابطه معنا و مفهوم خاصی می یابد.اعتماد قبول داشتن و پذیرش دیگران با آزادی عمل است.

اجتماع به اعتماد نیازمند است اما گاه تبدیل آن به عمل کار ساده ای نمی شود.بی اعتمادی در این میان جایگزین اعتماد می شود و مانند موریانه اساس جامعه را می بلعد.ما اعتقاد داریم که بی اعتمادی اجتماعی نوعی بیماری تصنعی است که شالوده ی تشکیلاتی جامعه را بر هم می زند.منظور ما از این کلمه خاص و اساسی است.

بی اعتمادی به معنای فضایی است که در آن مردم نسبت به آنچه گفته می شود عکس العمل منفی نشان می دهند.به آنچه دیگران می گویند توجه ندارند و به صورت عملی از انجام آن گریزانند.نیک می د انند که رفتارهای ایجادی قابل قبول نیستند و در آن ها نوعی نیرنگ و فریب برداشت می کنند.بی اعتمادی اجتماعی در جوامع مختلف اساسی برای عقب ماندگی و ترفیع منافع شخصی است.

ما اعتقاد داریم که بی اعتمادی بدون دلیل گروهی یا شخصی ایجاد نمی شود و شاید بیشترین دلیل آن را عمدی و از روی قصد بدانیم.علت این برداشت نیز این است که مردم هر جامعه می دانند که اعتماد سازی از جوهره ی درونی انسان هاست و با آن سازگاری دارند اما رویدادهایی منفعت طلب دخالت می کنند و مردم را از آنچه در حال روی دادن هستند ناامید می نمایند.ما بی اعتمادی را مقدمه ای برای ناامیدی می دانیم و آن را گسترده در نظر می گیریم.

بی اعتمادی یکی از انواع بیماری های درونی جوامع بشری است که بر اساس نوعی تفکر غلط همراه با برتری جویی های فردی و گروهی خصوصا در حوزه های خاص سیاسی یا اقتصادی روی می دهد.در چنین شکلی مردم از مداخله در امور اجتماعی روی گردان می شوند و بسیاری از کارهای درست و خیرخواهانه به حاشیه کشیده می شوند.اینکه چرا امروز قرض دادن به عنوان یک کار خیر انجام نمی گیرد به دلیل عدم اعتمادی است که در اجتماع بشری موجود می باشد.

ما در کمترین شکل بی اعتمادی را حالتی درونی و ساختگی به وسیله ی زمان می دانیم که برای عدم انجام کارهای درست توجیه کننده می شود.مردمی که از کنار همنوعان خود راحت می گذرند و احساس تعلق نمی کنند در واقع به زمان و زمین بی اعتمادند و بی تفاوت بودن آن ها ناشی از برداشت هایی است که از عکس العمل های احتمالی دارند.

باید برای بی اعتمادی اجتماعی دایره ای خاص ترسیم کرد و برای رفع آن یا اصلاح اقدام نمود.به نظر می رسد که شهر نشینی و توسعه ی تمدن های ابزاری عواملی مهم در ایجاد فضای بی اعتمادی باشند گرچه عوامل دیگری مانند رقابت های کاذب و ستیزه جویی همراه با دشمن سازی می توانند در موقعیت سازی هم موثر باشند.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, بی اعتمادی اجتماعی
[ پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۴ ] [ 10:12 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

آسیب های اجتماعی:پیکره ی جامعه مانند جسم انسان است.در معرض انواع بیماری ها و حادثه هاست.ضربه می بیند و تحمل می کند.اجتماعات انسانی در طول تاریخ این چنین بوده اند.بسیاری از بین رفته و بعضی نیز استمرار داشته اند.پیکره ی اجتماع همیشه در خطر زخم برداری و مجروح شدن بوده و هست.این خاصیت اجتماع است که با حرکت خود دچار انواع تصادف ها و تصادم ها گردد.افراد درونش بی احتیاطی کنند یا به عمد ماشین حرکت را دچار مشکل نمایند.

اجتماعات انسانی همیشه دچار آسیب ها گشته اند.آسیب های اجتماعی از انواع موانعی است که گاه دارای شدت و زمانی ضعف هستند اما وجود آن ها مورد تایید بسیاری از متخصصین بوده و هست.آسیب های اجتماعی از درون جوامع برمی خیزند و نتیجه ی سهل انگاری ها و جهالت نوع بشر محسوب می شوند.آسیب های اجتماعی را باید نوعی از موانعی عملی دانست که به مرور و توسط اجتماعات به وجود می آیند.آسیب های اجتماعی ممکن است جنبه ی فردی یا جمعی داشته باشد اما اثر پذیری آن ها بدون شک بر کل جامعه است.

منظور ما از آسیب های اجتماعی آنگونه اثر پذیری بر پیکره ی جامعه است که برای حرکت پیشرفت گونه ی آن ایجاد موانع می کند و به شکل های مختلف تحت تاثیر منفی قرار می دهد.انرژی مورد نیاز پیشرفت را هدر می دهد و آن را با انواعی از تلاش ها برای رفع مواجهه می کند.آسیب های اجتماعی را باید زخم هایی در درون جوامع  دانست که نیازمند به التیامند.

اعتیاد به مواد مخدر، بیکاری، دزدی ناشی از فقر،قتل های مستمر، درگیری های درون جامعه، طلاق،مهاجرت،ترک تحصیل، بی سوادی،بی خانمانی و انواع آن ها از جمله آسیب هایی هستند که بر اجتماع تحمیل می شوند.آسیب های اجتماعی نه تنها جنبه ی فردی ندارند که تاثیر پذیری آن ها بر کل افراد قابل محاسبه است.به طور مثال وجود یک بی سواد ممکن است چندان قابل بررسی نباشد اما رفتار چنین فردی در زمان ازدواج و یا تربیت فرزندان تولیدی نه تنها تلاش های متفکرانه ی قشر تحصیل کرده را مورد تاثیر منفی قرار می دهد که مجموعه ای از داشته های جامعه را نیز می بلعد.

آسیب های اجتماعی به دلیل تاثیر گذاری سریع می توانند توازن جامعه را بر هم زنند و بی تعادلی آن را ایجاد نموده تا بدین سان اجتماع قادر نباشد تا به تشخیص درست از نادرست عمل نماید.وجود یک دزد در محله برابر با تشویش و عدم تمرکز فکر و اندیشه ی جمع می گردد کمااینکه قتل و آدم کشی نیز تاثیرات بیشتری خواهد داشت.

ما در مورد آسیب های اجتماعی معتقدیم که واقعیت دارند اما هرگز در قالب حقیقت قابل قبول نیستند.ریشه داری آن ها از نظر ما قابل قبول است و نوعی دلایل علت و معلولی دارند و بر همین اساس است که برای راه حل ها نیز باید از این اصل استفاده شود.رابطه ی علت و معلولی آسیب های اجتماعی نشان دهنده ی نیاز به مطالعات وسیع است تا بدین سان بتوان آن ها را از درون جامعه حذف نمود.

آسیب های اجتماعی جنبه ی انسانی دارند و بنابراین برای رفع آن ها باید از همین دید وارد شد.استفاده از زور و جبر و یا تنبیه گرچه ممکن است به صورت موقتی توقفی ایجاد نمایند اما قادر به از بین بردن نیستند زیرا ریشه ی اصلی آسیب ها مورد غفلت قرار می گیرد.آسیب های اجتماعی در درون جامعه ایجاد و توسط انسان بارور می شوند.بنیان دارند و دلایلی موجه برای ایجاد در خود می پرورانند.آسیب ها ممکن است به بیماری های سخت و ناعلاج تبدیل شوند.باید برای رفع از راه های علمی و عقلی وارد شد.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, آسیب های اجتماعی
[ چهارشنبه بیستم آبان ۱۳۹۴ ] [ 13:7 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

مسائل اجتماعی:جامعه از انسان ساخته می شود و بنابراین اصل ،خود درگیر با ساختن و اضمحلال آن است.این آدمی است که می تواند جمع خود را به قله های پیشرفت رساند یا در اعماق دره های جهل و نادانی مدفون کند.جامعه ی انسانی است که موفقیت خود را رقم می زند یا با عقب گرد در تاریخ خود را نابود می نماید.باید میان مسائل و مشکلات تفاوت قائل شد.این مسائل هستند که در دراز مدت ریشه ی جوامع را از بین می برند.انواعی از مسائل این چنین اند.

منظور از مسائل آنگونه موانع سخت و عمیق است که در حرکت جامعه رو به جلو مانع ایجاد می کنند و در شکل های متفاوتی باعث توقف موقتی و در نهایت نهایی آن می شوند.مسائل اجتماعی از مهم ترین دغدغه های آدمی در طول تاریخ بوده و هست.آنگونه که در یک لحظه ایجاد نمی شوند و در کوتاه مدت نیز از بین نمی روند.برداشتن آن ها نیازمند به تفکرات متفاوت و ژرف نگری است که همراه با دقت و ظرافت می باشد.

باید میان مسائل اجتماعی و انواع رویدادها تفاوت قائل شد.بسیاری از جوامع بشری حتی تصوری در مورد مسائل ندارند و همین ماهیت باعث ذوب شدن تدریجی آن ها می شود.مسائلی که انسانیت را از بین می برد و یا در حداقل تصور آن را مخفی نگه می دارد.باید این واقعیت که اساس پیشرفت آدمی در نبود مسائل است را بنیانی قوی بدانیم و برای ایجاد آن تلاش کنیم.ادمی نمی تواند با مسائل کنار آید بلکه فقط آن را با تفکر واندیشه های نوآور از بین برد.

مسائلی مانند جنگ و نژاد پرستی هرگز یک باره به وجود نمی آیند.هر دو نیازمند به ریشه های گسترده ای دارند که در تاریخ و گذشت زمان نهفته اند.اینکه یک روزه به وجود آیند یا در مدت کوتاهی از بین روند، امری باطل به حساب می آید.خودخواهی های آدمی و نیز برتری جویی های درونی بعضی از انسان های به ظاهر آدم از انواع مسائلی است که می توانند ریشه های ماهیت آدمی را از بین برند.ما برای مسائل اجتماعی نیز قائل به درجه بندی هستیم.

از مهم ترین مسائل اجتماعی که برای ما اساسی است عدم توجه به ماهیت درونی آدمی است.نکته ای که انسانیت نامیده می شود و طول زمان یا آن را متغییر می سازد و یا مخفی نگه می دارد.آدمی از این نظر آدم است که ماهیتی غیر از حیوان دارد.اگر این جوهره نماد نیابد و آدمی بر اساس ماهیت درونی حیوانات برای برتری خود بکوشد آنگاه مسائل آدمی ریشه دوانی می کنند واساس آدمیت را از درون جوامع بر می چینند.

ماهیت آدمی اجازه ی جنگ با نوع خود را به هیچ شخص و آدمی نمی دهد بنابراین وقتی کشتار در جامعه فراوان می شود می توان نتیجه گرفت که مسائل آدمی نماد یافته اند.چگونه انسان می تواند ادعای آدمیت نماید در حالی که همنوع خود در فقر و گرسنگی رو به مرگ است.این واقعیت که نوع پیشرفت تکنولوژیکی آدمی تنها می تواند نشانی از کاربرد ابزاری تفکر باشد ما را بر آن می دارد تا در مواقعی آن را خطرناک نیز بنامیم.مسائل اجتماعی بسیار متنوع و خطرناکند.باید برای رفع آن ها چاره اندیشی نمود.اندیشه ای که تنها از توانایی های آدمی محسوب می شود.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, مسائل اجتماعی
[ سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 14:16 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

مشکلات اجتماعی:حرکت جامعه به سمت پیشرفت و تعالی چندان آسان نیست.انسان های پیشرفت خواه در کنار ناآگاه و نادان در هر جامعه ای فراوانند.تلاش برای رسیدن به مقاصد و نیز رسیدن به رشد مورد نظر همیشه با موانعی همراه می گردد.گرچه میزان موانع در همه ی مجموعه ها مانند هم نیست اما اصل وجودی آن ها نشان می دهد که موضوع مشکلات را مد نظر قرار دهیم .مشکلات اجتماعی در درون جوامع بشری ساخته می شوند و ایجاد کننده ی آن ها در قدم اول خود انسان ها هستند و به همین دلیل است که می توان آن ها را مشکلات انسانی نامید.

منظور از مشکلات اجتماعی آنگونه موانع است که در کمترین زمان ممکن ایجاد و انسان در مدت کوتاهی متوجه ی وجود آن ها می شود و تلاش می نماید تا رفع کند.در واقع می توان مشکل اجتماعی را نوعی مانع تصنعی ذکر کرد که مانند دست اندازهای معمولی در جاده ها عمل می کند و درست است که مانعی برای حرکت اتومبیل نمی شود اما هر لحظه ممکن است بدنه ی آن را دچار آسیب نماید.بدنه ی جوامع بشری از باب مشکلات اجتماعی به مرور دچار آسیب شده است.

ما معتقدیم که مشکلات اجتماعی تنها کند کننده ی حرکت هستند و هرگز نمی توانند آن را متوقف نمایند.در چنین تصوری است که می توان کوشش ها را برای تبدیل این نکته به رونده ای یاری دهنده انجام داد.شناخت مشکلات اجتماعی یکی از ابتدایی ترین راه ها برای برخورد با آن هاست.شناخت بدون شک تابعی از ماهیت جامعه است و هر اندازه که مشکلات فراوان باشند کاربرد فکر در دون قرار می گیرد.

مشکلات اجتمعی فقط می توانند به انسان ها لطمه زنند بابراین نباید آن ها را با سیار مشکلات درون طبیعت مشابه در نظر گرفت.مشکلاتی که از تاثیرات جامعه به دورند تا بر آن تناثیری ندارند را نباید شامل این نوع موضوعات دانست.به طور مثال وقتی مشکلاتی در رابطه ی با انواع حیوانات وحشی در طبیعت ایجاد می گردد و ممکن است هیچ ربطی با نوع بشر نداشته باشد و در مواردی مفید هم باشد،مشکل اجتماعی امید.

به طور خلاصه مشکلات اجتماعی را انسان ها به وجود می آورند، خود آن را درک می کنند، برای رفعش چاره اندیشی می نمایند و در نهایت آن را از بین می برند.انواعی از مشکلات اقتصادی، غذایی،فرهنگی،روانی، روحی و امثال آن را می توان در همین قالب نگریست.ما مشکلات اجتماعی را هرگز یک دست تصور نمی کنیم و از تاثیرات عمیق تا سطحی درجه بندی می نماییم.

از نظر ما بزرگ ترین مشکلات اجتماعی عدم استفاده از توانایی های آدمی است.به زبان ساده قدرتی که در تفکر و اندیشه وجود دارد در کمترین موردی یافت می شود و بنابراین نادانی از عمیق ترین مشکلات اجتماعی جوامع بشری است که در ایجاد ان تنها آدمی دارای نقش اساسی است.تلاش برای رفع آن از مهم ترین نکات در ادامه ی نسل سالم و متفکر محسوب می شود.

مشکلات اجتماعی را تنها باید در جوامع یافت و برای ارزیابی نیز از آن استفاده نمد.البته باید این نکته را نیز متذکر شویم که گاه یک مشکل در جامعه ای چندان عمیق دریافت می شود که در جامعه ی دیگر ضد آن عمل می نماید.بر این اساس است که ما به تفاوت میان جوامع خصوصا در اندیشه ورزی معتقدیم و آن را راهی برای جداسازی پیشرفت از عذم ان می شماریم.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, مشکلات اجتماعی
[ دوشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 11:17 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

فقر اجتماعی:فقر در معنای لغوی یعنی کمبود،کاهش،نبود و امثال آن است که شامل موارد بسیاری مانند مال و فکر و عقل و علم و امثال آن می شود.کلمه ای است که بیشترین تاکیدش برای جامعه اقتصاد است و بر این اساس وقتی از فقر بحث می شود و یا فقیر به کار گرفته می گردد همگان آن را در پول و نداری می بینند.در اجتماع همین برداشت معمول تر است و لذا آشکارترین برداشتی که از این کلمه می شود دارای جنبه ی اقتصادی است.فقر اجتماعی در برداشت ما تک جنبه ای نیست.

فقر اجتماعی بدانگونه کمبود در ابعاد تلقی می گردد که وجود آن می تواند نوعی نقص محسوب شود.به زبان ساده منظور از فقر اجتماعی کلیه ی مواردی است که به طور مستقیم پیشرفت جامعه را تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد.فقر اجتماعی گودالی جمعی است که باعث ایجاد مشکلات در حرکت ماشین جامعه می گردد.فقر در چنین برداشتی بسیار گسترده است.

ما فقر را در دو جنبه مهم تر می دانیم و البته جوانب دیگر را نیز مورد غفلت قرار نمی دهیم.شاید اولویت بندی فقر امری لازم باشد که به نظر ما جندان مورد تاکید قرار نمی گیرد.فقر اجتماعی از این دو نگاه شامل اقتصاد و فکر است.ما این دو را ملموس تر می یابیم و بر اصلاح آن ها تاکید می نماییم.بدیهی است که جایگاه هر یک بسته به ماهیت جامعه متفاوت خواهند بود.

این حقیقت که آدمی با فکر و عقل زنده است و تشکیل جوامع تحت تاثیر این دو بوده است ما را بر آن می دارد تا فقر را ریشه ای مورد نقد قرار دهیم.فقر اجتماعی در چنین نظری شامل زیر بنایی ترین آن ها یعنی فکر می باشد.فقر فکری در جوامع باعث عدم حل مشکلات و در نتیجه افزایش موانع می شود.ما بر فقر فکری بیشتر از سایر فقرها تاکید می نماییم و معتقدیم که جامعه ی دارای فقر اجتماعی به مرور به نابودی کشیده می شود.

گرچه امروز نماد فقر،اقتصادی است و بیشترین آشکاری را از خود نمایش می دهد اما این واقعیت که ناتوانی آدمی است که گستردگی آن را رقم می زند،به فراموشی سپرده شده است.فقر اقتصادی یک نماد است و درآمد زایی راهی برای از بین بردن آن می باشد.وقتی تفکر برای ایجاد روش های مقابله ،در فقر قرار داشته باشد جوامع با جریانات فقری حرکت می کنند و مانند رودخانه ای که بالاخره به مکانی می رسد مردم خود را در آن رها شده می یابند.

فقر اقتصادی در جنبه ی دوم نیز قابل قبول است.اگر واقعیت را بپذیریم، فقر اقتصادی زمانی مهم تلقی می گردد که تفکر ناتوان از رفع آن باشد.به طور مثال وقتی جامعه ای ثروتمند است نباید فقر اقتصادی وجود داشته باشد بنابراین راه حل داری نقص است.ما اعتقاد داریم که در پله ی اول رفع انواع فقر ها، تفکر قرار دارد.اگر این اولین و اساسی ترین دارای نقص باشد بدیهی است که مابقی نیز دچار مشکل خواهند شد.فقر اقتصادی به خودی خود ایجاد نمی شود زیرا بسیاری از انسان ها علاوه بر اینکه فقیر اقتصادی نیستند، بسیار ثروتمند نیز می باشند.

فقر اقتصادی در کنار غنی اقتصادی انسان را به تفکر وادار می کند که چرا اینچنین رویدادی اتفاق می افتد؟ فقر اجتماعی در چنین برداشتی شامل انواع کاهش هاست که اقتصاد یکی از آن هاست که به نوع دیگری از فقر وابسته است.فقر اقتصادی بسته به فقر فکری، عقلی و کوششی است.فقر اجتماعی را نباید محدود به یک نوع نمود که اگر چنین شود نه تنها فقر ها کاهش نمی یابند که افزایش نیز خواهند داشت.

ما وظیفه ی خود می دانیم و البته از روشنفکران و نخبگان انتظار داریم که انواعی از فقر را به جامعه معرفی کنند و از مهم ترین تا کمتر مهم را مورد درجه بندی قرار دهند.باید این حقیقت که فقر اجتماعی نوعی دست انداز در حرکت جامعه به سوی پیشرفت است را بپذیریم و در موردش چاره اندیشی نماییم.

 


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, فقر اجتماعی
[ یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 12:58 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

سلامت اجتماعی:جامعه ی انسانی مانند تنی از آدمیان است که با هم نیازهای مشابه ای دارند.آدمیزاده از این نظر که در معرض خطرات بسیاری است می کوشد تا با اندیشمندی خود را به سمت سالم زیستی هدایت نماید.جامعه ی انسانی نیز به همین شکل در طوفان انواع خطرات قرار دارد و اگر مورد توجه قرار نگیرد نابود می شود.سلامت جمع برای ادامه ی نسل اصلی غیر قابل رد شدن است.سلامت اجتماعی از هر نظر برای رشد و تعالی و استمرار درست لازم و ضروری است.

منظور از سلامت اجتماع حالتی است که در آن افرادش دارای فعالیت های شادمانانه و امیدوار به آینده همراه با کوشش های مستمر و تلاش های هدف دار می باشند.حالتی که اگر مورد غفلت قرار گیرد باعث سکون و از بین رفتن تدریجی اجتماع می گردد.سلامت اجتماعی بدون شک کوششی هدفدار و با معناست که در دو حالت جمع گرایی و فردنگری قابل بررسی است.

شادابی زمینه ی سلامتی است زیرا جامعه ی بیمار نمی تواند در کوشش های شادمانه شرکت کند.کسلی و کنج گزینی برای افراد جامعه نشان دهنده ی کمبودی است که ما آن را سلامت می نامیم.گرچه پی بردن به مرض های رایج جوامع بشری اصلی مهم می باشد اما این بدان معنی نیست که فرد نیز به حاشیه رود.در سلامت اجتماعی هم فرد دارای جایگاه است و هم جمع امری ضروی است.سلامت در این باره دارای معیار و ترازوست که سنجش آن وظیفه ی مسئولین جوامع می باشد.

اجتماع سالم را می توان در حداقل شکل به دو مورد محدود نمود اول سلامت جسم یا قالب اجتماع که در آن یگانگی و همدلی در کنار همکاری و دلسوزی برای نوع بشر و انسانیت برای حفظ جوهره ی آدمی اساس آن را تشکیل می دهد و دیگری سلامت روح و روان که نشانه ی آن تلاش های معنا دار همراه با پشتکار و آینده نگری بنیانی برای ارزیابی می باشد.اجتماع سالم بدون شک سرزنده و فعال است.

نگاه به اجتماع سالم دیگران را نیز تحریک به تلاش می نماید.شاید برای بسیاری شادابی تنها در ظاهر جلوه گر باشد اما باید این را نیز پذیرفت که باطن اجتماع نیز امری حیاتی در ادامه است.سلامت اجتماع برای موفقیت معیاری مهم است و باید این را به شکل های مختلفی ایجاد نمود.

ما عوامل بسیاری را در عدم دسترسی به سلامت مهم می دانیم که زیربنایی ترین آن ها زمینه های کنار روی است.به طور مثال بیکاری و تنبل مزاجی از نمادهای مهم بیماری های اجتماعی است.اگر این اصل را بدانیم و به آن عمل کنیم می بایست گستره ی جامعه مملو از زمینه های تلاش و درآمدزایی با استفاده از جان و جسم باشد.اینکه افراد یک جامعه عمدا یا سهوا به گوشه نشینی عادت کنند، زمینه ی نابودی را فراهم می سازند.هیچ انسانی در اجتماع سالم بدون کار به ثروت نمی رسد.

ما معتقدیم که زیربنایی ترین عامل در استمرار جوامع بشری سالم بودن آن است.تفریح سازی برای لذت بردن افراد، گردش های روزانه و ماهانه، کار به اندازه ی نیاز، ثروت متعادل، کوشش های پیشبرنده، ابتکارات لحظه ای، اختراعات جدید و در نهایت بهبود زندگی مردم یک اجتماع نشانه های درستی از سلامت اجتماع هستند.این وظیفه ی مسئولین و سیاستمداران یک اجتماع است که مانع بیماری جمع خود شوند.فقر در هر اجتماعی ویروسی قوی برای بیمار سازی است .باید در ایجاد سلامت جامعه مواظب بود و ثروت های بادآورده را مهار کرد.سلامت اجتماع را باید اصلی مهم و حیاتی دانست گرچه بعضی عمدا یا سهوا آن را در حاشیه می برند.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, سلامت اجتماعی
[ شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 13:19 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

انقلاب اجتماعی:جوامع مختلف به طور مستمر در حال تغییر و تحول هستند.گاه این حالت به آرامی انجام می گیرد و مردمان یک اجتماع به طور مستمر نیازهای خود را بیان و باعث تحولات اجتماعی می گردند و گاه این مهم اتفاق نمی افتد و مرور زمان باعث نارضایتی های بیشتری می شود.در کنار این رویدادها تغییرات فکری مردم و به تبع آن بالا رفتن انتظاراتشان باعث حرکت های موج وار و منقلب کننده می شود که در تاریخ آن ها را انقلاب های اجتماعی گویند.

انقلاب اجتماعی به آنگونه دگرگونی اجتماعی گویند که بر اساس آن درجات تغییر یافته نسبت به قبل از ان دارای تفاوت های فاحشی است.در این معنا انقلاب تغییری زیر بنایی است که تقریبا همه ی مردم در ایجاد آن نقش دارند و در واقع نارضایتی عمیق از وضعیت موجود آن ها را به آن سمت هدایت می کند.در انقلابات اجتماعی همدلی حرف اول را می زند و خواسته ها چنان به هم نزدیک است که اشتراکات را افزایش می دهد.

ما اعتقاد به انقلاب اجتمای داریم اما هر حرکتی را انقلاب نمی دانیم.تفاوت این واژه با سایر کلمات مشابه مهم تلقی می گردد و متفکران جامعه در این باره نظراتی را ارائه می نمایند.به نظر ما انقلاب،هرگز شورش نیست که به وسیله ی افرادی خاص و در گروه های منفعل صورت گیرد و در عین حال اعتراض نیز نیست زیرا در اعتراض موارد بسیار کوچک و محدود هستند در حالی که در انقلاب اساس تغییر می یابد و به طور مثال در انقلاب سیاسی حکومتی از بین می رود.

انقلاب در عین مهم بودن باید به موضوع خاص نیز توجه داشته باشد.وقتی از وسعت انقلاب بحث می شود هرگز به معنای تمام موضوعات نیست.انقلاب در عین گستردگی جامعه ممکن است از نظر موضوع محدودیت داشته باشد.به طور مثال انقلاب آموزشی ضربه ای به سیاستمداران وارد نمی کند.به زبان ساده در انقلاب آموزشی حکومت بر جای خود باقی است و رژیم ها تغییر نمی یابند.

موضوعات انقلابی تابع تفکرات مردمان خودی است.وقتی رشد و تعالی مردم بالا رود انتظارات آن ها نیز افزایش می یابد و انقلاب نیز به تبع این تغییرات خواستاری پیدا می کند.انقلاب فرهنگی مانند زیر بنایی عمل می کند که تمام باورهای نادرست را کنار می گذارد در حالی که در انقلاب سیاسی باورها بر جای خود ممکن است باشند و یا اندک تغییر یابند.وقتی از انقلاب دینی بحث می شود منظور این است که خبری از دین قبلی نیست و مردم دینی جدید را خواستارند.

بنابراین باید این اصل را پذیرفت که در انقلاب اجتماعی تمام مردم یا اکثریت مردم در ایجاد آن دخیل هستند.رهبری یگانه در آن دارای بنیانی قوی است و همدلی و هماهنگی راهی برای موفقیت می باشد.در انقلاب اختلاف معنایی ندارد و هیچ کس نمی توان آن را مصادره نماید.انقلاب هرگز نمی تواند فردی باشد و این مهم را باید در اصل و اساس قابل قبول دانست که انقلاب اجتماعی دارای زیان های اولیه برای همه و سودهای آینده برای تمام ملت است.

اجتماعی بودن انقلاب ها از این نظر که یگانه سازی ملت را به وجود می آورد بسیار مثبت است اما دارای خطراتی نیز هست و آن زمانی است که مردم خود را کنار بکشند و با پیروزی بر وضعیت موجود خود را سیر یافته بدانند در چنین وضعیتی است که بعضی از منفعت طلبان آن را مصادره و در تحت فرمان خود قرار می دهند.در بسیاری از انقلاب های جهانی فرزندان انقلاب نابود شده یا کنار گذاشته شده اند.این خاصیتی مسموم کننده در هر انقلابی است.باید مواظب آینده ی انقلاب ها بود.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, انقلاب اجتماعی
[ جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 13:19 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

شورش اجتماعی:از میان جریانات اجتماعی که به طور مستمر در تاریخ روی داده و در جوامع در آینده نیز اتفاق خواهند افتاد می توان به روش های احساسی در بیان خواسته ها اشاره نمود.گاه جامعه از نظر ماهیت به حدی از رشد نرسیده و یا به مرحله ای از بیان خواسته ها رسیده اند که نمی توانند از طرق آرامش به آن دست یابند و بدین سان با فعالیت های احساسی و برخورد های درون نگری و پر از عاطفه به انعکاس خواسته های خود می پردازند.شورش اجتماعی یکی از فعالیت های احساس جمعی در درون جوامع است.

شورش اجتماعی جریانی است که در آن مردم به شکلی جمعی خواسته های خود را نه با آرامش بلکه فریاد و در نهایت درگیری و تخریب هر آنچه در پیش روست انجام می دهند.در این رابطه تاثیر احساسات و تحریک ان ها به عنوان وسایلی برای حرکت مورد استفاده قرار می گیرد.در شورش های اجتماعی تفکر در جایگاه خود قرار نمی گیرد و با تسلط احساس خصوصا عواطف انسانی راه برای انجام کار مهیا می شود.

در بعضی از جوامع شورش بدون مقدمه صورت نمی گیرد بلکه مراحل قبلی مانند تذکر، انتقاد و بحث های کلامی صورت پذیرفته امکا قانعیت ایجاد نگرده اند و بر همین اساس خواسته ها معقول ارزیابی نمی شو.ند در چنین حالتی شورش جمعی راهی برای رسیدن به مقصود می گردد.ما شورش اجتماعی را در تمام جوامع مسری نمی دانیم بلکه آن را در محیط هایی رایج برمی شماریم که احساسات خصوصا تعصبات سنتی غالب بر سایر توانایی هاست.

در شورش اجتماعی دقت در رفتارها نشان می دهد که افراد ایجاد کننده در خود نوعی توانایی قهرمانی می یابند و لذا می کوشند تا معروف جامعه شوند و این مهم را حتی تا پای جان استمرار می دهند.شورش اجتماعی بدون شک دارای درگیری های تن به تن است.در این رابطه دو طرف خود را محق می شمارند و راه رسیدن به مقصود را جنجال سازی و رفتار متقابل می دانند.

ما شورش اجتماعی را نشانی از پیشرفت نمی دانیم.هر جامعه ای که چنین حالتی را داشته یا طرفدار آن باشد به نوعی به کم رشدی دست یافته است.رسیدن به مقصود در جمع گرایی بسیار راحت تر از سایر روش هاست.اگر شورش اجتماعی تبدیل به راه های مسالمت آمیز شود نتیجه ی بهتری خواهد داشت.درگیری های درون شورش ها تنها زیان رسان به کل مردم تلقی می گردد.

این ویژگی شورش است که همراه با تخلیه ی انرژی باشد.البته باید این نکته را نیز اضافه کرد که همیشه شورش اجتماعی دارای طرفداران فراوانی نیست.معمولا شورش ها را افرادی با جمعیت کمتر یا اصنافی با دیدگاه های مشابه انجام می دهند.به طور مثال شورش حاشیه نشینان یا بیکاران از جمله ی این نوع از رفتارهاست در حالی که مابقی جامعه دخالتی در این راه از خود نشان نمی دهند.

باید میان شورش و انقلاب تفاوت قائل شد و نیز سایر جریانات را نمی توان شورش نامید.ویژگی های هر جریان اجتماعی نشان دهنده ی ماهیت آن است.وقتی زندانیان یک زندان به وضعیت بد آن اعتراض می کنند ،برای رسیدن به مقصود دست به حمله و تخریب و حتی با وجود خطرات آتش سوزی می زنند.شورش های این چنینی گرچه دارای جمعیتی است اما طرفداران زیادی ندارد.شورش های اجتماعی را می توان یک حرکت احساسی برای رسیدن به مقاصدی دانست که برای سایر مردم قابل قبول نیست.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, شورش اجتماعی
[ پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 0:28 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

انتقاد اجتماعی:در بسیاری از جوامع خواسته ها آنطور که باید و شاید برآورده نمی شوند.مردم از وضعیت رضایت کامل ندارند اما در عین حال ناراضی هم نیستند.در چنین وضعیتی بهبود موقعیت خواسته ی مردم می گردد و بدین سان جریانی در اجتماع روی می دهد که به ان انتقاد گویند.منظور از انتقاد اجتماعی آنگونه از عکس العمل های جامعه نسبت به مواردی است که در طی آن جامعه ضمن مطرح کردن نقاط قوت خواهان رفع نقاط ضعف می شوند.

انتقاد اجتماعی سبک و سنگین کردن مواردی از درون جمع گرایی است که ممکن است خدمات عمومی یا خواسته های گروهی و صنفی باشد.به طور مثال ساختن یک بیمارستان در مکانی رضایت خاطر را به همراه دارد اما گاه خدمات آن کامل نیست و مردم از عملکرد بیمارستان یا پرسنل آن رضایت تام ندارند و خواهان وضعیتی بهتر می باشند و به همین دلیل رفتارهایی را با عنوان انتقاد از خود بروز می دهند.بدیهی است که انتقاد در جوامع راهی برای بهیود و گسترش رشد و توسعه است.

ما انتقاد را نشانه ی رشد افراد درون جامعه می دانیم و پذیرفتن آن را نیز راهی برای ارزیابی مثبت مسئولین برمی شماریم.انتقاد در معنای واقعی خود یافتن نقاط ضعف برای رسیدن به بالندگی بیشتر است.بر همین اساس کاهش انتقاد در جوامع نشان دهنده ی بی تفاوتی افراد آن ویا کمبود فعالیت های تفکری است.انتقاد به طور مستقیم با تفکر و اندیشمندی در ارتباط است.شاید بتوان دیکتاتوری را راهی مصنوعی برای جلوگیری از انتقاد ذکر کرد.

ما اعتقاد به انتقاد داریم و معتقدیم که راهی برای رشد بیشتر در درون آن مستتر است.انتقاد اجتماعی در ابتدایی ترین تصور ما نوعی هم اندیشی و همدردی اجتماعی است.حالتی که در آن هم اندیشی باعث پی بردن به مشکلات می شود و همدلی راهی برای همکاری می گردد.این در صورتی میسر می شود که پاسخ های مثبت را نیز به همراه داشته باشد.در این میان باید به تفاوت میان انتقاد با سایر جریانات اجتماعی  نیز نظر داشت.

معمول انتقادهای اجتماعی در محفل های جمعی است.تشکیل جلسات امری لازم در این رابطه است و کل جامعه با پذیرش این روش خود را برای ارائه ی انتقادات اماده می کند.جلساتی که همراه با تجزیه و تحلیل است و هر فردی با توجه به تخصصی که دارد از روش علت و معلولی استفاده می کند و ضمن بیان نقاط قوت به ضعف های مورد نظر خود می پردازد.اتقاد اجتماعی حالتی غیر فردی دارد گرچه به وسیله فرد بیان می شود.

انتقاد اجتماعی نشانی از توسعه ی اندیشه ورزی نیز هست.ما ارزیابی خود را از جوامع پیشرفته در همین روابط بیان می کنیم.هم اندیشی و البته نه به معنای اندیشه ی برتر راهی برای نشان دادن جایگاه هاست و ما نیک می دانیم که کسانی قادرند انتقاد نمایند که قبل از آن از قوه ی تجزیه گری بالایی برخوردار باشند.نقد امری فردی در حالی که اتقاد امری جمعی محسوب می شود.

جوامع متفکر را می توان از درون رفتارهای انتقادی آن ها تشخیص داد.این نیازی اصلی برای جوامع توسعه یافته است که بدانند بدون انتقاد قادر به اصلاحات نخواهند بود.تایید همه چیز بدون تحلیل نمودن امری باطل و در عین حال خطرناک می باشد. باید در این زمینه بیشتر تفکر نمود و موفقیت انتقاد پذیری را در عمل ثابت کرد.انتقاد اجتماعی مانند یک یاری دهنده ی مهم دارای نقش مثبت در پیشبرندگی است.

به نظر ما جریان انتقاد اجتماعی امری لازم در میان سایر جریانات است و شاید بتوان آن را نوعی همکاری داوطلبانه و اصلاح ساز برای پیشبرد کشور محسوب داشت.در این رابطه نقش روشنفکران و عقل طلبان مهم و حیاتی است.انتقاد اجتماعی می تواند تاثیرات شگرفی در تغییرات اجتماعی داشته باشد که نتیجه ی آن تحولات و در نهایت تکاملات اجتماعی است.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, انتقاد اجتماعی
[ چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 11:41 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

اعتراض اجتماعی:جوامع بشری بارفتارهای خود درخواست هایی را مطرح می کنند یا در حداقل شکل ممکن وضعیت را معرفی می نمایند.به طور مثال گردش نشان دهنده ی رفتاری آرامش دهنده است و معنای این رفتار آن است که بشر به تفریح نیاز دارد و جامعه به اندازه ای از امنیت برخوردار است که مردمش به فکر تفریح می باشند.در سایر موارد هم این چنین است.تدوین قوانین معنایی جز آرامش ندارد.

رفتارهای آدمی در درون جامعه نیز از دو حالت خارج نیست یا ان را تایید یا رد می کند.بنابراین یکی از راه های پی بردن به موفقیت جوامع بشری مشاهده ی رفتارهای اعضای آن است.وقتی تاییدی صورت می گیرد معنای آن این است که تداوم داشته باشد اما نارضایتی نیز می تواند بعدی دیگر را تشکیل دهد.

اعتراض یکی از رفتارهای مرسوم در جوامع بشری است که دارای دو بعد فردی و اجتماعی است.اگر منافعی جمعی شود اعتراض نیز حالتی اجتماعی می یابد و در غیر این صورت هر فردی برای مطرح کردن نیازهای خود اعمال مختلفی از جمله اعتراض را بروز می دهد.

اعتراض اجتماعی به آنگونه رفتار اتلاق می گردد گه در طی آن موردی برای اعضا مضر و زیان آور می گردد و رفتار برای نشان دادن نیاز به حذف آن می باشد.به زبان ساده وقتی اعتراضی صورت می گیرد یعنی اینکه یک مورد باید حذف شود.به طور مثال وقتی اعتراض اجتماعی در مورد جمع آوری زباله در یک مکان صورت می گیرد معنای آن این است که زباله ها نباید در این مکان جمع آوری شوند.

اعتراض اجتماعی رفتاری جمعی است که با منافع جمع در ارتباط است.ما اعتقاد به اعتراض در ابتدای بیان مسئله نداریم و آن را در سلسله مراتب در ابعادی جداگانه تلقی می نماییم.به زبان ساده اعتراض برای رفع یک مشکل و برداشت مانع اولین گام نیست بلکه بعد از طی مراحلی صورت می گیرد.

در اعتراض مردم از باب مطلبی در فشار هستند.به طور مثال اعتراض به گرانی به این معناست که گرانی نباید باشد و ثانیا همه ی مردم با وجود آن متضرر می شوند.در چنین شکلی مردم هرگز دست به حمله یا خرابکاری نمی زنند و تنها هدف آن ها بیان مسئله است.باید میان اعتراض با سایر رفتارهای مشابه مانند انقلاب، شورش و یا خرابکاری تفاوت قائل شد.

ما معتقدیم که وجود اعتراض برای بیان مشکلات در جوامع امری لازم و ضروری است.از دو نظر این را معتقدیم، یکی از این باب که سایر افرادی که در غفلت هستند آگاه شوند و ثانیا تخلیه ی روانی نیز محترم شمرده شود.اعتراض را باید امری دشمنانه تلقی نکرد و اگر چنین برداشتی شود جامعه دیکتاتوری است.شاید یکی از دلایل عدم پذیرش اعتراض در جوامع عدم شناخت واژه های اجتماعی باشد.

اعتراضات اجتماعی راهی برای پیشربد کارهاست.وقتی قوانین برای انسان ها تدوین می شود بنابراین اعتراض به اجرای قوانین نیز باید محترم شمرده شوند.اینکه مردم باید قوانین را بپذیرند امر غلطی است.انسان های هر جامعه باید قوانین مفید را بپذیرند که در واقع درست تلقی می شوند.اعتراض بدون شک راهی برای هشیاری است و بر همین اساس است که با ارامش انجام می گیرد.

در اعتراض درگیری جایی ندارد.مردم هر اجتماعی برای رساندن نظر خود بعد از طی مراحلی از این قاعده استفاده می کنند تا مسئولین آگاه باشند که نقش اساسی را در جوامع خود مردم بازی می کنند.اعتراض نباید با بدبینی برداشت شود و اعتراض برای حذف موردی از میان موارد متعدد اجتماعی انتخاب می گردد تا بدین سان آسایش جامعه را کامل تر نماید.ما اعتقاد به اعتراض در معنای واقعی آن داریم و این واژه را از سایر کلمات مشابه جدا می سازیم.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, اعتراض احتماعی
[ سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 8:35 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

نظم اجتماعی:اجتماع انسانی برای پیشبرد اهداف خود نیازمند به برنامه ریزی است.علت این نظریه آن است که چون آدمی خود جامعه را به وجود می آورد خود نیز مسئول ادامه ی آن است.البته این نظر تایید کننده ی هر استمرای نیست.استمرای مد نظر است که با جوهره ی درونی انسان در تطابق باشد.بدیهی است که جامعه انسانی دارای شرایط خاص جمعی است که در آن یکسان سازی را با چالش روبرو می کند.

همدلی و همزبانی در کنار همکاری و ایثار از راه های یگانه سازی جوامع محسوب می شوند اما در این میان نظم و ترتیب در جمع نیز برای خود دارای جایگاهی ویژه است.به زبان ساده حرکت جمع به سوی اهداف نمی تواند بدون داشتن نظم و قانون موفق عمل کند.نظم در این جمع گرایی دارای شان و منزلت است و از حدود شعار می گذرد و به یک نیاز واقعی تبدیل می شود.

منظور از نظم هرچیز در سر جای خود بودن است.هر نکته ای با توجه به ماهیتی که دارد، مکانی را اشغال می کند.اشغال هر مکانی برای هر ماهیتی امکان پذیر نیست و بنابراین اگر ما هیت ها در مکان های خود و در مقام های تعریف شده قرار گیرند آنگاه نظم ایجاد می شود.در اجتماع، نظم اجتماعی دارای معنا و مفهوم غیر فردی است گرچه فرد در ایجاد آن موثر واقع می شود.

ما معتقد به نظم اجتماعی به هر شکلی نیستیم.بهترین شکل از نظم ،خود نظمی است که در آن تفکرات بالا و اندیشه های سازنده غالب بر رفتارهاست.باید این نظر  که نظم امری داوطلبانه است را برای آغازین کار اصل بدانیم اما برای بقای جوامع آن را حیاتی تلقی نماییم.بی نظمی به شکل های مختلف عمدی و سهوی برای ادامه ی کار جوامع ایجاد موانع سخت می نماید.باید این واقعیت را علنی بیان نمود که یکی از عوامل موفقیت جوامع در رشد و بالندگی نظم اجتماعی است.

نظم اجتماعی، انسجام سازی انسان ها در اعمال هاست.همکاری در ایجاد و همدلی در رفع مشکلات است.این نظم محدود به موضوعی خاص نیست و به اندازه ی تمام جامعه گسترده است.با درون آدمی در ارتباط است و با سستی و تنبلی در تضاد می باشد.نظم را باید امری درونی با تاثیرات بیرونی بدانیم که عاملی مهم در یگانه سازی است.

ما اعتقاد شدید به نظم داریم و معتقدیم که بی نظمی در اضمحلال و از هم پاشیدگی جوامع اولیه و نیز عقب مانده دارای تاثیر مستقیم است.به زبان ساده ما عدم پیشرفت کشورها و جوامع بزرگ و کوچک را در همین مسئله و یا حداقل یکی از عوامل مهم می دانیم.نظم نمی تواند از درون جوامع خارج شود زیرا انسان ها به آن نیاز دارند اما این نیاز گاه مورد غفلت و انحراف قرار می گیرد.

درست است که منافع فردی می تواند بر ایجاد بی نظمی موثر باشد اما این را نیز باید بدانیم که چنین حالتی تنها نوعی مسکن فریب دهنده است.به زبان ساده بی نظمی برای بسیاری در اقتصاد منفعت ساز است اما این منفعت در بعد کوچک دارای ابعاد زیانی وسیعی به اندازه ی تمام انسان هاست.بر این اساس است که ما معتقدیم در نظم سازی باید بر پایه های انسان دوستی عمل نمود.

آموزش های نظم سازی و برخورد با بی نظمی ها نباید در محدوده ی  سطحی نگری باشد.اصل و اساس نظم، انسان خواهی و انسان دوستی در کنار نوع اندیشی است.بدیهی است که نظم اجتماعی دارای منافعی انسانی است که آدمی را به سمت آرامش و آسایش هدایت می نماید.باید نظم اجتماعی را جدی تلقی کرد و برای ایجادش تلاش نمود.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, نظم اجتماعی
[ دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 13:40 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

شکاف اجتماعی:انسان موجودی چند بعدی است.تفکر و تعقل به همراه تدبیر و اندیشه ی عملی او را از سایر موجودات متمایز نموده است.او اجتماعی زیستی را راهی برای گریز از مشکلات و لذت بردن انتخاب کرده است و بدین سان مانند هر موجود زنده ای زنده بودن را از طرق خاص دنبال می کند.در این میان مواظبت از جسم و سلامت نیز خاص می گردد و آدمی از این نظر که می اندیشد با انواع بیماری ها مبارزه می کند.

در این میان نکته ی دیگری نیز قابل بررسی است و آن وضعیت روحی و روانی انسان هاست.بسیاری آن را نمی بینند و یا نمی خواهند توجه کنند.این حقیقت که آدمی دارای روحیه است نیز باید مورد توجه باشد.روان یا درون نگری یکی از راه های سالم سازی جوامع است.غم و اندوه در مقابل شادی و سرور قرار می گیرند و بدین سان دو جهت را برمی گزینند.

آدمی به عکس العمل های روان و جسم پاسخ می دهد و آنجا که گرسنگی یا تشنگی غلبه می کند، جسم هم در خطر می افتد.این واقعیت که روان نیز می تواند در همین معرض قرار گیرد را باید جدی مورد نقد قرار داد.غم و اندوه در کنار فشارهای روانی خصوصا به صورت جمعی می تواند به از هم گسستگی جامعه بیانجامد.

آدمی با آزاد اندیشی در صدد دوستی و همدلی است اما این مهم در مواردی ایجاد نمی شود.جسم نیازمند است و روان مانند آن عمل می کند.اگر هر یک از این دو تحت فشار قرار گیرند گسستگی به وجود می آورند.انسان ها هرگز خواستار جدایی نیستند اما این اتفاق روی می افتد.شکاف و جدایی یکی از رویدادهای مهم در جوامع بشری است.البته که رو.یداد تلخی است و گاه بدون توجه ی به آن استمرار می یابد.

شکاف بدون شک جدایی است اما ممکن است بدان معنایی که بعضی از عوام فکر می کنند نباشد.در کنار هم بودن همیشه همدلی محسوب نمی شود.به زبان ساده در جامعه بودن تا با جامعه زیستن بسیار متفاوت است.این مهم نباید مورد غفلت قرار گیرد که شکاف های اجتماعی همیشه محسوس نیستند.همین نامحسوس بودن آن هاست که کار اضمحلال را ساده تر می کند.

شکاف اجتماعی دوری جستن تمام ابعاد یا مهم ترین آن ها از یکدیگر است.وقتی تفکری در جامعه دارای پذیرش حداقلی است یا اندیشه ای کارساز طرفدارانی ندارد این نوعی از شکاف خطرناک است که در نهایت باعث گریز اندیشمندان و یا مهاجرت ها می شود.شکاف هایی مکانند فقر و غنی نیز چنین تاثثیراتی را ایجاد می کنند.

باید برای شکاف اجتماعی مطالعات فراوانی انجام داد.ما معتقدیم که در جوامع عقب مانده تنها ثروت مدنظر قرار می گیرد در حالی که شکاف ایجادی شکل های متفاوتی دارد.از تفکر و تعقل گرفته تا اعتماد به نفس و اندشیه ستیزی تا اندیشمند خواهی در نوسان است.باید این نوع از گرایش ها با مطالعات خاص تحت تعقیب قرار گیرند تا مانع شکاف های پنهان و آشکار گردند.

ما معتقدیم که شکاف اجتماعی مانند موریانه عمل می کند.بعضی از افراد به عمد و از روی غرض این موریانه را پرورش می دهند و تعدای نیز از جهالت و نادانی دست به این اقدام می زنند.هر آنچه مایه جدایی و تمایز های مصنوعی گردد شکاف ساز می باشد.خواه دارای طرفدارانی باشد یا نباشد.زبان ،فرهگ، لباس، انواع تعصبات  قادرند تا مانند موریانه عمل نمایند.شکاف اجتماعی برای همه ی انسان ها مضر است.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, شکاف اجتماعی
[ یکشنبه دهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 12:54 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

نشاط اجتماعی:جامعه ی انسانی از این نظر که دارای عاطفه و احساس است از سایر تجمعات متفاوت است.همبستگی ها و دلبستگی ها در درون تک تک افرادش موجودند و همین حالات است که زندگی را برای او تلخ یا شیرین می کند.انسان از این نظر که دارای قوای متفاوتی است قادر است تا زمان را با نیازش وفق دهد و بکوشد تا بهترین لحظات را داشته باشد.جامعه ی شاداب همیشه بیدار و سرحال است.

جامعه به شادی و سرور نیازمند است و در کنار همدردی ،همشادی را نیز تجربه می کند.تمام این رفتارها برای لذت بردن از طریق زیستن انجام می گیرد.آدمی شادمان است تا لحظات زندگی را خوش باشد و هر جا که دل خوش باشد آنجا نیز برایش خوش خواهد بود.افعال این انسان حساب شده و هدفدار می گردد و خستگی و کسلی راهی به سمت او باز نمی کند.شوق در زندگی و شادی درونی برای همه ی انسان ها نیاز واقعی است.

جمع گرایی ما را به سمت نشاط اجتماعی رهنمود می کند.ما اعتقاد به جمع گرایی داریم و فردگرایی را برای رسیدن به جمع مورد نظر قرار می دهیم.درست است که فرد شاد می تواند مجموعه ای را تحت تاثیر قرار دهد اما تصمیمات جمع گرایانه شامل شادی کل آن است.شوق جمعی نکته ای است که کمتر مورد نظر قرار می گیرد در حالی که بیشترین تاثیر را در جوامع انسانی دارد.

نشاط اجتماعی به حالتی از جمع گفته می شود که در آن مثبت نگری به ادامه ی نسل و سازندگی و آینده نگری کمترین تاثیر آن را تشکیل می دهد.از این نظر حالت است که در درون فرد فرد اجتماع نفوذ می کند و او را به حرکت و فعالیت وا می دارد.انگیزه های جامعه ی با نشاط افزون تر و ناامیدی و یاس به حداقل آن می رسد.باید برای نشاط اجتماعی موضوعی خاص ایجاد کرد و دقیقا واقعیات را مورد بررسی قرار داد.

در نشاط احتماعی حرکت های سازنده بیشترین نماد را می یابند و باعث همدلی بیشتر می گردند.در این میان یافتن راه های نشاط ساز نیر مهم تلقی می گردند.ما اعتقاد داریم که این حالت باید به شکل های مختلفی در جوامع ایجاد شود و افراد هر مجموعه ای به این حالت مسلح گردند.رهبران جامعه و اندیشمندان درونی نیک می دانند که با حرکت های داوطلبانه بهتر می توانند رشد و تعالی ایجاد کنند و نشاط عاملی مهم برای رفتارهای داوطلبانه است.

نشاط از نظرهایی دیگر نیز قابل بررسی است و آن انگیزه سازی است.بدون شک فرد یا افرادی که آینده را مثبت ترسیم می کنند برای رسیدن هر چه سریع تر به آن بیشتر فعالیت می نمایند.این مهم حاصل نمی شود مگر اینکه پذیرش واقعیت نشاط اجتماعی ایجاد گردد.نشاط اجتماعی را باید در شکلی متفاوت تر مصنوعی نیز نمود.درست است که نشاط طبیعی بهترین شکل در درون افراد است اما اندیشمندان جامعه می دانند که مصنوعی ساختن آن نیز طریقی برای رسیدن به مقصود می شود.

نشاط سازی با استفاده از وسایل و امکانات مختلفی قابل دسترسی است.این وظیفه ی اندیشمندان جامعه است تا این امکانات را از نظر علمی به انسان معرفی کنند و خود زمینه ی ایجاد را مهیا نمایند.نشاط سازی باید با هدفی متعالی و برای رسیدن به اوج پاکی آدمی باشد.در این میان انسانیت و آدمیت اجازه نمی دهد تا هر کاربرد وسیله ای را برای شادسازی مجاز بداند.نشاط سازی برای رشد انسانی نظر اصلی ما در این زمینه است.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, نشاط اجتماعی
[ شنبه نهم آبان ۱۳۹۴ ] [ 10:27 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

روابط اجتماعی:انسان ها جمعی زندگی می کنند تا از وجود یکدیگر استفاده نمایند.این سودبری نه تنها یک اصل بلکه نیازی مبرم می باشد.بدیهی است که تفکر و تعقل آدمی این مهم را جهت می دهد و باعث نزدیکی آن ها به همدیگر می شود.تعامل میان آن ها را شکل می دهد و نوع روابط را تشکیل می دهد.بر این اساس جوامع انسانی دارای روابط اجتماعی می گردند.ما این مهم را برای همه ی جوامع ضرورت می دانیم اما شکل گیری و نوع آن ها را یکسان نمی دانیم.

روابط اجتماعی به آنگونه رفتارها گفته می شود که انسان ها به رد و بدل کردن نیازهای خود اقدام نموده و در صدد رفع آن ها بر می آیند.روابط اجتماعی مجموعه ای از انواع عمل و عکس العمل های ایجادی در درون جوامع بشری است.اینکه تمام حیوانات دارای رفتارهای این چنینی نیستند به این منظور است که آدمی رفتارهایی خارج ار تفکر و اندیشه نمی تواند انجام دهد و اگر چنین رفتاری را انجام ندهد جامعه از او خواستار می شود.

ما در ایجاد روابط اجتماعی به یک اصل اعتقاد داریم و آن تغییر نوع روابط بر اساس موضوع است.به زبان ساده هر زمان که آدمی در درون جامعه ی خود موضوعی را مهم تر تلقی نمود و یا آن را ضرورتی بیش از اندازه ترسیم کرد آنگاه نوع روابط نیز تابع آن می گردد.برای توضیح بیشتر در زمان هایی که موضوع اقتصاد برای آدمی اساس موفقیت تصور گردد روابط اقتصادی مانند انواع معاملات و رفتارهای ناشی از آن بروز می کنند.

به طور مثال وقتی جامعه ای دست به کم فروشی می زند یا از آن ناله می نماید منظور آن است که موضوع اقتصاد برای او مهم تر است.یا اینکه وقتی موضوع سیاسی برای مردمی مهم تلقی گردد گوش ها به سمت رفتارهای سیاسی و دولتمردان تیزتر می گردد.بر این اساس است که ما اعتقاد داریم که تغییر نوع روابط در بعضی از جوامع با توجه به همین اصل عمدی و برای مقاصد خاص انجام می گیرد.

گاه برای ترسیم میزان پیشرفت کشورها روابط اجتماعی را اساسی مهم در نظر می گیرند که به نظر معقول می آید.رفتارهایی که توجه بیشتر بر سیاست باشد را می توان روابط سیاسی نامید که مردم یک کشور بدان دست می زنند تا از حکومت و حاکمیت خود دفاع نمایند.در بسیاری از کشورها این مهم چندان در نظر گرفته نمی شود و منظور این است که تغییرات سیاسی جزئی از تغییرات مورد نظر جوامع است.اصرار بر سیاست یا اقتصاد نشان دهنده ی خط و نشانی است که افراد خاص برای رسیدن به منظورهای معین انجام می دهند.

نظر کلی ما این است که روابط اجتماعی اساسی برای تداوم جوامع و تولید نسل است اما این رفتارها نباید محدود به نوع خاصی گردند و ملاک ارزشیابی نیز نمی تواند تدوینی و بر اساس خواسته های سیاست مداران یا اقتصاددانان باشد.بنیان روابط اجتماعی جوهره ی اصلی انسان هاست.به زبان ساده ما حیوان نیستیم که ارزیابی از افراد را بر اساس نوع فعالیت های آن ها در نظر گیریم بلکه رفتارهایی است که با میزان انسانیت سنجیده می شوند.به زبان ساده سوددهی را اساس نمی دانیم بلکه چگونگی آن را بنیانی درست می دانیم که با تولید آن سایر انسان ها متضرر نشوند.

روابط اجتماعی باید بنیانی برای تحکیم انسانیت،احترام به همدیگر، رفع مشکلات انسانی، حفظ ارزش های آدمی،رشد و تعالی افراد انسانی،حرمت های درون جامعه، کمک و یاری، رقابت های سالم، تلاش برای پیشرفت و تحولات جوامع بشری باشد.ما هر نوع روابطی را درست نمی دانیم مگر در مسیربارور کردن تحولات انسانی حرکت نمایند.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, روابط اجتماعی
[ جمعه هشتم آبان ۱۳۹۴ ] [ 12:31 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

یگانگی اجتماعی:اجتماعات انسانی به دلایل متفاوتی ایجاد می شوند که مهم ترین آن ها نیاز به زندگی جمعی است اما در این میان شکل گیری جامعه نیز دارای روش های مختلفی است.به طور مثال در اجتماعات عشایری قومیت و نزدیکی افراد تشکیل دهنده اصل و اساس می گردد در حالی که برای اجتماعات شهری دلایلی مانند امکانات و جویایی کار بنیان تشکیلات را ایجاد می نماید.بدیهی است که یگانگی و نزدیکی مردم هر اجتماع کمک بزرگی برای ادامه محسوب می شود که در این رابطه نوع عشایری یا روستائی دارای استحکام بیشتری است.

منظور از یگانگی اجتماعی آن نوع دلبستگی هاست که باعث ادامه ی حیات و همدلی و همرنگی مردمان یک مجموعه می شود.بنابراین یگانگی دلیلی بر استمرار می شود و مردم با توجه به دلبستگی ها در حفظ قالب آن می کوشند.یگانگی اجتماعی را می توان از اصلی ترین دلایل ادامه ی حیات جوامع دانست.برای این منظور نیز راه ها ی متفاوتی قابل تصور است که از ابتدایی ترین شکل تا پیشرفته ترین آن در نوسانند.

ما اعتقاد شدید به یگانگی اجتماعی برای حفظ موجودیت داریم اما شکل های آن را یکسان نمی دانیم.بر این اساس می توان از قومیت، خانواده، عرق ملی، زبان، سنت های مشترک، نژاد، فرهنگ و امثال آن استفاده نمود.شاید این مطلب که یگانگی می تواند باعث استحکام شود را به شکلی دیگر باعث اضمحلال بدانیم و آن زمانی است که استفاده از مولفه های یکسان ساز غلط برداشت شوند.به طور مثال در بعضی از اجتماعات درگیر و ستیزه جو استفاده از گویش یا زبان دردسر ساز شده است.

ما یگانگی اجتماعی را زمانی موثر می دانیم که انسانیت دلیل اصلی آن باشد.در این حالت همه ی انسان های روی زمین مانند هم هستند و دارای نزدیکی دل و قلب می شوند که نوع بشریت اساسی برای استمرار نسل می گردد.آدمیت ایجاد می کند که جوامع بشری در صلح و صفا زندگی کنند و دلایلی مانند زبان مشترک یا فرهنگ یکسان در درجه ی دوم اهمیت قرار گیرد.تفاوت فرهنگ ها که گاه به دلایل اقلیمی اجتناب ناپذیر می شود را نباید بنیان اختلافات بنامیم.

در موارد زود گذر دیگری مانند لباس نیز باید هوشیار بود.پوشش هرگز نمی تواند یگانگی ایجاد کند گرچه می تواند یک شکلی ظاهری به دنبال داشته باشد.اقلیمی که سرما در آن حرف اول را می زند نباید مانند اقلیمی که گرمای سوزان دارد را یکسان بدانیم و تفاوت لباس را برتری به حساب آوریم.لباس نمی تواند اساسی برای یگانگی باشد.انسان بودن در این میان یگانگی مستمری به دنبال خواهد داشت.

ما به یگانگی اجتماعی بدین شکل می نگریم که مواظب مولفه ی های انحرافی باشیم.تعصباتی که بعضی از کوته فکران در مورد قومیت یا فامیل به کار می بندند تنها نشان دهنده ی جاهلیتی است که در درون دارند.وقتی گوهره ی همه ی انسان ها یکی است آیا قومیت نیز می بایست یکسان باشد.بدیهی است که تمام نقاط جهان نمی توانند از نظرهای مختلفی یکسان باشند و تفاوت در عرصه ها امری طبیعی محسوب می گردد و لذا این مطلب که انسانیت و آدمیت فراموش شوند اشتباهی دائمی خواهد بود.

یگانگی در این رابطه به دو بخش تقسیم بندی می شود.یکی یگانگی محدود و در نهایت کاذب که اساسی برای زندگی های کوچک درون کوهستان ها و دشت هاست و دوم یگانگی نامحدود و درست که در کل روی زمین مد نظر قرار دارد.کسانی که در تفکرات خود به دنبال یگانگی هستند باید انسان را به عنوان نوعی از خود در نظر گیرند و کلمات محدودی مانند زبان یا گویش و نیز فرهنگ یا سنت را کنار گذارند گرچه می توانند در زندگی روزمره ی خود آن ها را به کار گیرند.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, یگانگی اجتماعی
[ پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴ ] [ 12:26 ] [ استاد جعفر دیناروند ]

اندیشه ی اجتماعی:فکر حاصل تفکر است و اندیشه نیز از اندیشیدن بر می خیزد.در اجتماعات این دو کلمه دارای کاربرد فراوانی است.علت آن نیز مشخص است زیرا اجتماع تنها شامل انسان می شود و تفکر نیز از توانایی های آدمی است.در این میان به کار گیری عملی آن نیز قابل بررسی است.اندیشه ی اجتماعی به آنگونه راه یابی برای حل مشکلات تلقی می شود که برتری محسوسی بر سایر روش ها دارد.به زبان ساده اگر احساس اجتماعی راهی برای رسیدن به مقصود تلقی می گردد اندیشه ی اجتماعی نیز دارای چنین جایگاهی است.

ما نظر خود را در این باره بدین شکل توضیح می دهیم که جوامع مختلف بشری برای یافت راه های متعدد رشد و تعالی کوشش های متفاوتی می نمایند.راه ها فراوانند اما بهترین آن ها دون و کم هستند.در این میان انتخاب ها صورت می گیرند اما جوامع به مقاصد نمی رسند.این مهم که اندیشه ی اجتماعی یکی از این راه هاست که مطالعات نشان دهنده ی توفیق آن در تعالی است ما را بر آن می دارد تا بر آن تمرکز نماییم.

اندیشه ی اجتماعی انسان ها را به جای احساس نگری به تفکر گرایی، به جای هیاهو به منطق، به جای درگیری به تعامل و به جای دشمنی به دوستی و رفاقت رهنمود می کند.در این میان این توضیح که اندیشه ی اجتماعی حاصل تمدن گرایی است را نمی توان مورد تایید قرار داد.اندیشه ی اجتماعی یک انتخاب و حاصل اندیشیدن است که با برتری جویی و استثمار در تضاد است.

اندیشه ی اجتماعی حاصل دو نکته است و البته قابل قبول هم هست.یکی تفکر فردی که منظور نظرات دانشمندان خاص و افراد نخبه در طول تاریخ که در زمان های گذشته افرادی مانند افلاطون یا ابن بطوطه نمونه های آن هستند و به مرور زمان افزایش یافتنه اند و یا اندیشه های جمعی است که از طریق گروه ها یا اجتماعات ایجادی مانند اخلاقیون یا فلاسفه در ضمن جلسات ایجاد شده اند.

اندیشه ی اجتماعی را نمی توان همان اندیشیدن نامید بلکه حاصلی از آن است.به زبان ساده تا اندیشیدن به عنوان یک عمل ایجاد نشود نتیجه ای به نام اندیشه به وجود نمی آید.بعضی اندیشه ی اجتماعی را تنها نظرات می دانند که البته می تواند باشد اما در جوامع امروزی روش های اداره ی کشورها یا گروه ها را گویند که از طرز فکر خاصی پیروی می کنند.به طور مثال اندیشه ی همکاری یک امر اجتماعی است که از نظریه اندیشه ی اجتماعی برمی خیزد.

در بعضی از کشورهای در حال اضمحلال اندیشه ی اجتماعی درگیری و دشمنی همیشه چاره ساز به نظر رسیده است.بنابراین نمی توان اندیشه ی اجتماعی را تنها نکته ای مثبت تلقی نمود.حاصل به کار گیری آن و نیز مقصدی که مد نظر اجرا کنندگان است، مهم می باشد.تفرقه افکنی میان کشورها به منظور دست یابی به منابع و معادن سایر ملل از اندیشه های اجتماعی استثمارگران بوده و هست.این اندیشه نه تنها در بعدی از جامعه بلکه کل آن نیز موثر است.

اندیشه ی اجتماعی حاصلی از اندیشیدن است که ممکن است از یک فرد برخیزد و انتخاب گردد و نیز ممکن است از گروه یا جمعی بزرگ تر ایجاد شود که در اداره ی جوامع گزینش می شود.در هر صورت اندیشه ی اجتماعی مسلط بر سایر روش هاست که برای هر جامعه ای ممکن است متفاوت باشد.اندیشه ی اجتماعی را می توان از هر نوع اندیشه ای گزینش نمود.مهم مقصد و منظور است که در آن بسیاری نامیمون و نامبارک و جمعی نیز مبارک و قابل قبولند.


برچسب‌ها: نظرات اجتماعی من, اندیشه ی اجتماعی
[ چهارشنبه ششم آبان ۱۳۹۴ ] [ 12:45 ] [ استاد جعفر دیناروند ]
درباره وبلاگ

با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت در انسان سازی، تاثیر ان در تحولات انسانی و کمک به پیشرفت جوامع، این پایگاه تلاشی درجهت کمک به هم فکری ، مشاورت،هم کاری، هم دلی و هم زیستی مسالمت امیز تمام انسان هایی دارد که می کوشند جوهره ی ادمیت را بارور سازندو صلح و صفا را در میان ان ها نشو و نما دهند.کوششی است که در شهر کهن تاریخ شوش، در شهردانیال پیامبر،دعبل خزائی، فتح المبین و شهدای گمنام و بی ادعا، انجام و امیدوار است که ایجاد ان باعث اتحاد بیشتر مردم این مملکت گردد. نظریه پردازی در عرصه ی تعلیم و تربیت و ارائه ی طرح های جدید در جهت ایجاد تغییر و تحول در نظام اموزشی از کوشش های دیگری است که در همین راستا انجام می گیرد. تبادل اطلاعات با اندیشمندان تربیتی و استفاده از کلیه ی نظرات ارائه شده،نهایت تلاش و کوشش این پایگاه است.
لینک های مفیدامکانات وب

Powered by WebGozar